Två hundra tusen besök i Webbkyrkan under 2014

Här i Webbkyrkan har under 2014 mer än 205 000 besök registrerats. Det gäller sådana som stannat och läst, lyssnat och många har reagerat, positivt, negativt, uppmuntrande, men också kritiskt. Helt rätt!

På Facebook med Webbkyrkans vänner har jag den stora förmånen att ha 5000 ”vänner” vilket också innebär att somliga är vänner, medan andra också, med all rätt, finns med i samtal som kritiskt iakttagande. Det tillhör öppenhet och kommunikation.

Jag …har inte stannat kvar på ”twitter” och inte heller accepterat fler mötesplatser, utom att youtube med alla våra program fortsätter att möta intresse. Varje enskilt program registreras i genomsnitt med några hundra lyssnare, medan de som följer youtube hävdar att räknemaskinerna inte hinner med och därför är det många fler.

Jag hade tänkt släcka ner dessa mötesplatser och har även meddelat detta sedan några månader tillbaka. Men bedöm mig gärna som villrådig och lite ”hit-och-dit”. Jag fortsätter även under 2015.

Jag har flera syften till detta. Främst vill jag att ”webbkyrkan” ska vara en plats där vi ber tillsammans. Det ska vara en påtaglig förändring. Sedan vill jag berätta om det som är mitt stora engagemang som ”missionär” på distans. Den senaste veckan räddades en byggnad som varit hyrd till söndagsskola intill ”vår” kyrka i Lahore i Pakistan. Fastigheten skulle säljas. Söndagsskolan som samlar flera hundra barn skulle bli utan lokaler. Kyrkan är överfylld, församlingen växer. Inom några dagar kunde några vänner ordna ekonomi till detta eftersom det ”endast” behövdes drygt 200 000 kronor. Samtidigt har julfester ordnats på barnhem, i skolor, på bibelskolor, på flera platser i Pakistan, Indonesien, Papua Nya Guinea m.fl. platser.

Den senaste större summan (225.000 kronor) gavs av en stiftelse och här vill jag endast berätta att utifrån Webbkyrkan och FB-vänner händer märkliga ting.

Det blir för många en GOD JUL!
Även för Dig!!!

STORT INNERLIGT TACK
Stanley Sjöberg

Guds redskap – Sveriges muslimer!

Många kristna vänner oroas över att så många flyktingar/invandrare är muslimer. Det är en stark motivation bland många till att vilja begränsa mottagandet. Men jag tror att moskéer som fylls och muslimer som tillämpar sin tro inför alla, är egentligen något viktigt för Sverige!

Muslimer accepterar inte att någon hädar det som Islam anser är heligt. Svenskar hånar, hädar och förlöjligar kristen tro på allt sätt och vi är likgiltiga.

Muslimer fyller moskéerna till bön. Man tv…ättar sina händer och fötter, kommer in i moskén med respekt och bävan. Kristna tillåter ofta en nonchalant stil och säger ”hej” till Gud som om han vore en kompis. Ytligheten utmanas av Islam!

Svensk kultur är tillåtande och kristna tränas i gränslös tolerans, utan respekt för de tio budorden och den bergspredikan Jesus höll enligt Matteusevangeliet. Islams närvaro kommer att skärpa oss, tvinga oss att ta vår tro på allvar.

Muslimer kan bli så upprörda när någon blir kristen och överger Islam, att det även i Sverige är risk för martyrskap, att bli dödad för sin tro på Jesus. Det finns exempel på detta. Inför en sådan situation fordras samma bekännelse som de första kristna gav och inför hotet från Islam utvecklas en djupare övertygelse, mer trovärdig än den lättsamma ton som nu ofta hörs när man säger att man har en ”tro”…

Främst av allt! Muslimer i Sverige är ett ”missionsfält” som motiverar oss, utmanar oss och inspirerar till att studera Bibeln, fördjupa insikten, komma närmare Kristus, vara uppfylld av Guds Andes kraft.

Jag har bevittnat kvalitén i församlingarna i de muslimska länderna. Jag har varit tillsammans med dem som uttalat martyrlöftet, att vara trogna intill döden. Vår önskan är att vi i Sverige ska manifestera samma orubbliga tro och hängivna kärlek till Jesus.

Frank Mangs vädjade, Berthil Paulson manade, Lewi Pethrus visionerade – många ville ett engagemang för evangelisation. Nu använder Gud muslimerna som redskap för att väcka Sveriges kristna. Det är inte första gången Gud använder motsägelsefulla händelser. Men ”för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa”.

Sveriges invandrarkristna är kyrkornas hopp och framtid!

Hitflyttade kristna från olika delar av världen har för oss i Sverige liknande betydelse som när vi skickade missionärer ut över världen, eller svenskar lämnade vårt land och emigrerade till Amerika där svenskättlingar haft mycket stor betydelse för väckelsekristendomens utveckling i USA.

I olika delar av Sverige är det nu fram för allt invandrarkyrkorna och grupper från Afrika, Asien, Mellersta Östern som ger liv och vitalitet till förnyelse och upprättelse av kristendomens andliga kraft och styrka.

När jag för några år sedan tog initiativ till Jesusmanifestationen var tanken att ge en framträdande betydelse för afrikaner, araber, asiater och östeuropéer. Det har särskilt betydelse inför flyktingar och invandrare som är muslimer, hinduer, buddister och allt annat.

Inför 2015 planeras en bibelskola på lördagar från den 10 januari. Vi ska då studera, utbilda varandra, för att vägleda fram för allt muslimer till tro på Jesus. Vi ska inte gå i konflikt, vi ska inte tala om för muslimer att de har fel, vi ska bekräfta kärlek, vänskap, samhörighet och stöd för deras värde som hitflyttade medmänniskor och goda grannar. Så vill vi väcka längtan, nyfikenhet och intresse för att lära känna Jesus som identisk med Gud, alla människors Frälsare och Hjälp!

Jag samarbetar med den arabiska församlingen och en starkt växande eritreansk församling, men söker kontakt med fler mindre och större kristna grupper som har språket, entusiasmen och viljan att tillsammans påverka, vinna, vägleda många till tro och gemenskap med Kristus.

Just nu ger vi tid för bön och förväntar övernaturliga under, påtaglig ny atmosfär av Guds närvaro i förorter till Stockholm. Vi ber för församlingar som finns där och som är bäst lämpliga att ta hand om nykristna vänner i grannskapet

Riskfullt hot mot Israel med nya EU-beslut!

 

Vi får inte glömma det som hände när Guds vishet manifesterades i kung Salomos hantering av en svår konflikt. Två kvinnor hävdade sin rätt till ett litet barn som var tre dagar gammalt. En av dem hade kvävt sitt barn genom oförsiktighet. När hon upptäckte det tog hon sitt döda barn och lade den döda kroppen intill den andra kvinnan och tog hennes barn intill sig själv.

Konflikten presenterades för kung Salomo som då föreslog att hämta ett svärd och klyva barnet i två delar, eftersom kvinnorna inte kunde bli överens om vem som var barnets rätta mor. Med lite inlevelseförmåga kan man uppleva det dramatiska ögonblicket när svärdet lyftes, en arm höjdes med ett stadigt grepp om svärdet. Barnet skulle klyvas i två delar.

Den kvinna som handlat falskt tyckte förslaget var bra. Den rätta modern vädjade då desperat, högljutt till kungen att inte använda svärdet. ”Ge henne barnet som lever”, svarade hon. ”Döda det bara inte”. Så avslöjades vem som var den rätta modern som också fick behålla barnet (Första Kungabokens 3:e kapitel).

Israel menar att landet har en tre tusen årig historia tillbaka i tiden. I Bibeln står det att ”en dag är för Herren som tusen år”. Förslaget att dela barnet på sin tredje dag är en metafor som kan tillämpas här.

Europaunionen har idag fattat ett beslut om betrakta terrororganisationen Hamas som godkänt fredlig och därmed fri från restriktioner. Samtidigt pågår en process idag för att EU ska påskynda tillblivelsen av en ”palestinsk” statsbildning. Vi vet att kravet är att Israel ska avstå halva Jerusalem och geografiska områden där tidigare hot och våld mot Israels existens ständigt pågick fram till 1967. Då skulle Israel förintas från kartan. Men så blev det inte.  

Jag skrev mitt namn på listan, tillsammans med flera andra, som protesterar mot regeringens ambition att erkänna en palestinsk stat i nuvarande läge. Dessutom ogillar jag starkt att ge miljardbidrag till den palestinska administrationen. Det är känt att de ”palestinska” ledarna för Al Fatah på Västbanken och Hamas i Gaza, bygger sina egna förmögenheter, men nonchalerar sin befolkning.

Först måste världsopinionen kräva att Al Fatah och Hamas på ett trovärdigt sätt, försäkrar sitt stöd för Israels existens, med en stabil fred mellan judar och araber. Dessutom måste vi fordra att muslimska ledare på högsta nivå, garanterar religionsfrihet för de kristna i Mellersta Östern. De måste radikalt omvärdera Islams hållning, att straffa dem med döden som tror på Jesus som Guds Son.

Vi vill påminna om att världens nationer efter första världskriget, garanterade det judiska folkets rätt till att få återvända till det land som sedan mer än 3000 år tillbaks i tiden hade tillhört Israels folk. Efter andra världskriget är det uppenbart att judar aldrig kan ges trygghet som människor, annat än i ett eget land, som garanterar deras unika betydelse. Därför måste Israel finnas! Genom hela historien har judar jagats som villebråd och förnedrats, fördrivits, föraktats och förintats i land efter land, århundrade efter århundrade.

Araberna i Mellersta Östern krävde i början av 1920-talet att få utropa en palestinsk stat. En enig världsopinion gick dem till mötes. Winston Churchill delade det gamla Israels gränser så att två tredjedelar gavs till araberna, som då fick det land som kallas Jordanien. Det finns alltså redan en ”palestinsk” stat som blivit erkänd.

Samtidigt är det viktigt att vi inte är helt fastlåsta i relation till frågan om ett nytt erkännande av en palestinsk stat. Det finns ett farligt tonläge av fientlighet från bibeltroende kristna och sympatisörer till Israel. Vi vinner ingenting på att uttrycka förakt och nedvärdera statsminister Stefan Löfvén och utrikesministern Margot Wallström. Det enda konstruktiva är att visa respekt och behålla det vänliga samtalet.

Även om vi tror på Guds löfte till Abraham om hela landet, så kan det vara visdom att acceptera förslaget om en delning av landet nu. Ett exempel på strategisk ödmjukhet finns i hur Abrahams son Isak hanterade konflikten med en fiende som ville lägga beslag på det område Gud hade utsett åt honom. Isak hade arvsrätten till sitt område. Där grävde han brunnar med vatten. Men filisteerna ville ta det ifrån honom. Då gick han dem till mötes. Det välsignade Gud och han vann fred genom att avstå land.

Vårt stöd för Israel manifesteras främst genom vår tro på Guds löften. Då vet vi att förhållanden kan ändras. Det Gud har planerat blir förverkligat, nu eller senare! Vi behöver inte vara ängsliga och ska helst visa det genom att reagera på ett sätt som vittnar om otrygghet i det vi säger.

Det moderna Israel har vid flera tillfällen avstått land för att medverka till fred.  En kompromiss kan innebära vapenvila och innebära en väg till fred. Att slippa ett blodigt krig med sönderbombade bostadsområden, är värt sitt pris om en Palestinsk stat skulle utropas!

Men frågan är om det som hände med barnet den 3:e dagen är vad som ska hända med Israels framtid nu efter 3000 år?

STANLEY SJÖBERG

En bön för Sverige om upprättelse

Just nu befinner sig Sverige i ett andligt/psykologiskt kaos med politiska konflikter och farligt hårda ordval. Jag följer inte allt som sägs och skrivs i de sociala medierna. Det enda som nu är viktigt för oss som har en kristen tro och uppfattar oss som del i en kyrka, församling, i det jag gillar att nämna som ”Guds familj”, det är att förstå vår kallelse och gå in i vår uppgift.

Socialdemokrater, med Vänstern och Miljöpartiet har alla seriöst troende kristna inom varje parti med sitt nätverk. På samma sätt finns varmt troende kristna inom Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna, men också i nätverket för Sverigedemokraterna och Kristna Värdepartiet, Feministiskt Initiativ…. (oj så många partier och så olika förgreningar).

Inom varje block och enskilt parti finns ärliga, övertygade, goda människor som dessutom har Jesus som Förebild och därför ber om att få vara redskap i Guds Hand.

Jag vill föreslå att vi ber för alla dem som vill förverkliga Guds vilja och som har viktiga positioner, finns med på olika nivåer, att medverka till sakliga bedömningar, samtal utan svordomar och förbannelser. Vi ber att någon med Josefs egenskaper eller Daniels karaktär framträder, en ”Barnabas” som medverkade till försonade relationer mellan ledargestalter.

Det FINNS sådana i Riksdagen som visar kamratskap över blockgränser och har samtal mellan skilda åsiktsläger. Det FINNS sådana som kan markera mot en åsikt, men ändå uttrycka vänskap inför sin motpart. Vi har sådana gestalter i flera muslimska länder, kristna ledare som har regelbundna möten med muslimska ledare.

Konflikten mellan Sydafrikas president de Klerk och Nelson Mandela löstes när en konferens med karismatiska församlingsledare bad gemensamt och gav sin president uppdraget att inleda samtal med ANC och manifestera kärlek, förändring och vilja till samverkan, genom att själv avstå makt för att upprätta en enad nation under Nelson Mandela. Historien har fler exempel som beskrivs i boken ”Religion – a missing dimension of statecraft”.

Vi ber om frälsning för muslimer i Sverige!

Islamisterna som fördrev de kristna från staden Mosul i Irak, spred själva en skrift som förklarade att kvinnor som inte är muslimer får tas som slavar, misshandlas, bli våldtagna och förnedras, avrättas. Flera liknande muslimska grupper utvecklar ett våldsamt hat och vinner ungdom som kommer från olika delar av världen. Även i Sverige finns många sympatisörer.

Vår uppgift är att evangelisera och vinna människor till kristen tro bland vårt lands muslimer, i de förorter och bostadsområden där de finns. Genom bön förbereder vi en sådan missionsinsats. Guds Ande och heliga änglar, människor som är Guds redskap, ska påverka, väcka längtan och öppna deras hjärtan för att ta emot det vi kommer att berätta om den kärlek de får möta inför Jesus.

Jag vill bedja tillsammans med er att vi ska nå in i familjer, bland föräldrar som inte vill att deras ungdomar ska bli del av Islamiska Statens kalifat. Vi ska be om att Gud ska tala genom märkliga, övernaturliga händelser.

Tack Jesus Kristus, att Du genom Den helige Ande vill uppenbara Dig inför muslimer i Rinkeby, Tensta, Husby, Hallonbergen och överallt där vi ska möta förberedd mark för evangelium.

Låt oss få vara Dina redskap och i Ditt heliga namn, i Jesu namn, kunna erbjuda helande från sjukdom, befrielse från missbruk, förvandlade människor där hårdhänta män misshandlat sina kvinnor. Uppenbara Din kärlek för dem som känner sig övergivna. Låt oss få gå in i dessa områden, ledda av Din helige Ande så att vi möter just dem som är mogna för att ta emot Din frälsning.

Vill Du be tillsammans med mig så här?

Herre Jesus, Du evighetens Herre, vi tillber och har en bön inför Dig

Jag tror att Din helige Ande gav oss uppmaningen att ge evangelium till muslimerna i Storstockholms förorter, Rinkeby, Tensta, Husby och några fler.

Jag tror att Din Ande har beskrivit uppdraget, hur vi ska möta människorna på ett personligt sätt, genom hembesök, med bibeldelar och traktater.

Du Herre vet att Islams folk förnekar Dig som Guds Son och att Koranens budskap förvränger Ditt Ord och förleder till mycket som förtrycker människovärdet och skadar mänskliga relationer. Herre hjälp oss att ge dem Ditt Ord som vägledande till frid och förvandling.

Nu ber jag om Din heliga närvaro över stadsdelar och bostadsområden i Storstockholms förorter.

Nu ber jag om befrielse från inflytandet av mörkrets härskaror – ge oss ett maktskifte i andevärlden med den atmosfär som formas av himmelska härskaror, överänglar likt Gabriel och Mikael, med ljus och härlighet, en förberedelse för evangelisation, en andlig väckelse över dessa områden.

Vi ber tillsammans i Jesu namn
Vår förväntan är stor utifrån att vi litar på Din nåd

Handikappad evangelist rånad och skadad

Viktigt torsdag kväll: Vi fick besök i vårt hem i Järfälla av min indonesiska tolk som berättade att evangelisten (hon som inte har ben att gå på) kom med sin trehjuling moped-motorcykel i går kväll. Hon hade fått sitt månadsunderhåll i staden och var på väg hem. En pastor skjutsade henne därför att hon inte är säker ännu i trafiken. Plötsligt kommer en motorcykel och prejar dem av vägen, en man griper tag om vår evangelist SENYATI och sliter en väska av henne, orsakar att hon faller ut på vägen och är rånad, berövad allt hon hade.

Tidigt i morgon skickar vi det hon förlorat av rånarna. Det är cirka 1000 kronor och vi skickar samtidigt det som behövs för att hela byn ska få en julfest och hon ska få predika julevangeliet till hövdingen och folket kring eldarna som tänds.

Rånarna hade följt henne och hennes moped-motorcykel är begärlig. Därför ber vi för henne om beskydd:

JESUS – DIN KÄRLEK HAR OMSORG OM DEN SVAGE
JESUS – DU GAV LIKNELSEN OM MANNEN SOM ANFÖLLS AV RÖVARE
JESUS – DU ÄR LIKT DEN BARMHÄRTIGE SAMARITEN

NU BER VI OM DITT BESKYDD FÖR VÅR EVANGELIST SENYATI
VI BER ATT OLYCKAN SKA MEDVERKA TILL ATT BYNS INNEVÅNARE SKA BLI KÄRLEKSFULLA OCH ÖPPNA INFÖR HENNES BUDSKAP

VI BER FÖR ALLA SOM DRABBAS AV KRIG, ORÄTTVISOR, MISSHANDEL
TACK FÖR ALLA HJÄLPARBETARE OCH BISTÅNDSINSATSER
I FLYKTINGLÄGER OCH DE SOM JAGAS AV BÖDLAR SOM DÖDAR

HERRE JESUS – KOM SNART OCH UPPENBARA DIN HÄRLIGHET
AVVÄPNA ONDSKANS MAKT OCH LÅT VÄRLDEN FÅ FRID OCH FRED
DIN TILLKOMMELSE ÄR NÄRA
VI BER I DITT HELA NAMN – JESUS HÖR OSS NÄR VI BER!