Den största dramatiken som avgör utvecklingen är…. ++++

Hur förklarar vi innebörden av att det faktum att Jesus frivilligt lät sig bli korsfäst och dö inför hånfulla soldater och åskådare. Det var plågsamt, förnedrande, utlämnande i alla avseenden i relation till värdighet. Var det nödvändigt? Detta kommer pastor Merzek Botros att undervisa om på lördag i bibelskolan i Rissne kl. 12.00 och med utrymme för frågor och samtal.

Efter undervisningen går vi ut i bostadsområden där befolkningen domineras av muslimer och naturligtvis många andra.

Vår uppgift är inte politisk! Vi vill inte finnas med bland dem som varnar för att Islam vinner styrka genom fortsatt invandring. Vi välkomnar varje medmänniska som behöver skydd och trygghet. Vi möter dem med samma hållning som Jesus hade till samarierna, dåtidens tvångsförflyttade från nuvarande Irak, till Israel, med en annan religion. Jesus visade dem kärlek och vägledde dem till tro.

Sekulariserad kristendom i den form som presenteras i svenska kyrkor, påminner mycket om Islam. Materialismen som värdegrund för vårt folks gudsfrånvaro är värre!

Vår kallelse 2015 är att ge evangelium till Sveriges befolkning, ateister, sikher, buddister, muslimer – tvivlande och likgiltiga kristna – allihop. Ingenting är starkare än att förstå betydelsen av korsets dramatik, att Jesus dog istället för oss och att vi blir frälsta tack vare den offerhandlingen, som dessutom kröntes med triumf genom uppståndelsen.

Av ekonomiska skäl kan vi inte annonsera i tidningarna inför varje helg. Nu litar vi på nätverk av vänner här. Adressen är Kavallerivägen 30, mitt emot Hemköp i Rissne Centrum, 100 meter från tunnelbanans uppgång i Rissne.

Lördag kl. 12.00

Alla är välkomna

Jag söker ett enkelt jobb – vad som helst!

Jag tror ”en Saulus av Tarsus” som blir en ”aposteln Paulus” till försvar för Jesus inför sitt folk. Han måste fly med sin unga hustru. Båda i 30-årsåldern. De har fått uppehålls. och arbetstillstånd! Talar god engelska. Studerar svenska. Men behöver enklare jobb för sitt uppehälle under begränsad tid. Kan vi fråga runt, helst inom eller i närheten av Stor-Stockholms regioner.
Paulus fick jobba som tältmakare, läderarbetare. Det enklaste arbete sökes.

Kontakta mig helst via 0704 150008 eller Stanley.sjoberg.wk@gmail.com

Så får många muslimer möta Jesus

Det är lördag eftermiddag. Jag kommer från den öppna bibelskolan vi nu har Rissne Sundbyberg. En man i 30-årsåldern berättade hur han som muslimsk präst/imam, skulle studera för att kunna angripa de kristna. Medan han läste Bibeln väcktes en längtan. Han försökte få samtal med någon kristen, men ingen vågade tala med honom.

En natt kom Jesus till honom i en uppenbarelse, en dröm. När han vaknade tänkte han att nu hade han blivit mentalt skadad av sitt sökande. Han intalade sig själv att upplevelsen var en inbillning. Nästa natt kom Jesus till honom på nytt. Båda tillfällena hörde han orden att ”tiden är inne att du ska följa mig”. Men han bestämde sig för att säga ett absolut nej.

Tredje natten kom Jesus till honom med samma ord och omslöt honom med en kärlek han aldrig hade upplevt tidigare. Han blev  så gripen av att Gud kunde ge honom ett nytt tillfälle, trots att han hade sagt nej. Nu började han studera Bibeln ändå mer, bad och upplevde Jesu närvaro, men fortfarande kvar som präst i Moskén.

Sedan bestämde han sig för att låta döpa sig och ta steget fullt ut. Då skulle han dödas. Nu är han med oss och vi förstår att många muslimer också i Sverige är mogna för att ta emot Jesus.

Nästa lördag, den 31 januari, går vi ut i bostadsområden där befolkningen domineras av muslimer. Den Öppna Bibelskolan inbjuder alla som vill att vara med, utan avgifter. Man kan stanna kvar i bön medan vi andra går ut…

SVT om 60% svenskar som gillar Muhammed-karikatyrer

Sveriges Television publicerar idag en opinionsundersökning som innebär att 6 av 10 svenskar tycker att media ska fortsätta att ha Muhammed-karikatyrer. Att värna om yttrandefriheten anses viktigare än något annat, enligt Jan Helin som är ansvarig utgivare för Aftonbladet. Vi kommer alltså att få mer av satir, komik, hån och förnedring av muslimernas tro.

Här i Sverige kan Anders Vilks och alla med samma ”kultur” få polisens beskydd på skattebetalarnas bekostnad. Medan ”konstnären” sitter hemma med en öl, drabbas kristna människor i muslimska länder av hämnden, deras hem ödelagda, deras kvinnor våldtagna, deras liv hotade. Många dödas. Medan gråt stiger från enkla lerhyddor, överröstas de av skrål och glåpord av Europas ”komiker” som hånar Islam från svenska estrader. Det ”kristna” Europa provocerar utan ansvar.

Under hela den här dagen har ett bibelord återkommit i mitt inre. Helst vill jag inte läsa det. Profeten Jeremia gav oss de här orden (21:8). ”Till detta folk skall du säga: SÅ SÄGER HERREN: Se jag förelägger er vägen till livet och vägen till döden”.

Kristendomen har förlöjligats. Jesus har hånats och framställts som en transvestit i erotisk laddning framför nattvardsbordet. Biskoparna har med ett leende försvarat yttrandefriheten. Vi vanliga kristna har tvingats acceptera förnedringen. Jonas Gardell blev hedersdoktor efter att ha framställt Jesus som en tandlös byfåne och dessutom analfabet. Gud har inte reagerat.

Jag vill bedja till vår Gud:

Tack Gud för Ditt tålamod och Din kärlek till vårt folk, trots allt! Vi kan inte be Dig om beskydd när upprörda muslimer vill hämnas och bestraffa dem som hånat dem.

Herre, väck Sveriges befolkning till att förstå allvaret, risktagandet, innan det är försent! Jag ber att någon av de främsta i landets regering ska framträda och mana till respekt för den del av befolkningen som såras och blir kränkta.

Inför det som kommer att hända, gör människorna medvetna om de andliga verkligheter som nu utmanas. Fräls oss från likgiltighet och apati.

Herre, förbarma Dig över oss människor!

Webbkyrkan på fem olika språk inom kort

Jag kan ha fel, men just nu tror jag att det är möjligt att under 2015 få leda ett hundra muslimer till tro på Jesus och gemenskap med Honom, vår Frälsare och Herre.

Jag tror att Guds Ande har visat en metod för oss. En vän har givit idén som en vision och möjlighet för oss. Därför kommer vi att öppna en ”webbkyrka” – med annat namn – på arabiska och en ”webbkyrka” på tigrinia för eritreaner. När vi går ut i bostadsområden ger vi en traktat med uppmaning att se och lyssna – hemligt, när ingen annan är med, i datorn, i mobilen, i din surfplatta…. Via Internet kan de som vill veta mer chatta med en kristen på sitt eget språk, få förbön, vägledning.

Jag var beredd att lägga ner ”Webbkyrkan” inför årsskiftet. Personliga skäl. Respekt för min verklighet. Men nu finns vi kvar här på FB-sidan och i webbkyrkan.com som stöd. Vi är då fem förgreningar av ”webbkyrkan”, dessutom finns många andra även bättre utformade Hemsidor på Internet. Vår uppgift är att nå enskilda, personligt, mellan en kristen och en andligt längtande – men helst i ett tusen sådana träffar på Internet. I Indonesien och i Pakistan växer antalet närvarande i dessa lågmälda möten.

Det viktigaste för mig är att många individer, kvinnor och män, ska personligt ta emot Jesus och följa Honom som Frälsare och Förebild.

Gemensam bön:
Herre, Du gav oss ett löfte för dem vi nu engagerar oss för att vinna till tro och omvändelse: ”Och det skall ske att på den plats (Rinkeby, Tensta, Sundbyberg Hallonbergen, Husby, Kista etc.) där det sades om dem: ”ni är inte mitt folk, skall det sägas till dem: ´Ni är den levande Gudens barn´. (Hosea 1:10).

Led oss Herre till dem som längtar i besvikelse över sitt andliga mörker. Ge oss Herre tydliga, övernaturliga händelser bland dessa människor. Jesus, uppenbara Din närvaro genom den helige Ande i deras nattsömn, under dagens arbete, när de läser Bibeln och möter en kristen.

Upprätta Sveriges kyrkor och ge oss en andlig väckelse då namnkristna utan personlig tro, börjar leva nära Dig som ett vittnesbörd i sin omgivning.
Det ska ske genom Din helige Andes inflytande på ett förnyat sätt!
AMEN

 

Andligt kaos – gemensam bön

Bibelns historia skildrar hur Gud kan använda negativa händelser för att medverka till angelägna förändringar. När Guds folk inte lyssnade till sina profeter, tillät Gud fiender till Israel att väcka dem ur likgiltigheten. ”Därför utlämnade Gud dem så…”. Fientliga maktvälden och grymma tyranner, tragiska händelser och svåra omständigheter drabbade dem.

Jag tror att Sveriges andliga likgiltighet, religiösa, kulturella ytlighet, politikens förakt i relation till kristna värderingar, nu ger oss ett århundrade med en helt annan religion som kommer att agera med skrämmande styrka inför det frosseri i ”under-bältes-komik” och med mord, rån och vulgärt våld som underhållning.

Det är mycket som var bra och är bra i liberalismen, frigörelsen från konservatism som kvävde människors utveckling. Men pendeln slog över till moraliskt kaos under 1900-talets Europa. Det fanns ingen respekt för demokratisk konservatism och mänsklig värdighet i språket, i samlevnad och det som kallas ”kultur”.

Det finns en jämförelse i orsakerna till hur naturkatastrofer drabbar som en följd av skogsavhuggning, trots mot naturlagarna. Då svarar skapelsen med orkaner, cykloner och tsunamivågor.

+ + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +

Allsmäktige Gud, historiens Herre, vi ber till Dig!

Upprätta tro och respekt för Din storhet! Gör vårt folk medvetna om att Du finns!

Väck längtan och intresse för Ditt Ord och Jesus Kristus som kom för vår frälsning!

Vi ber för Svenska Kyrkans ärkebiskop – gör henne medveten om Din vilja!

Vi ber för kyrkoledare, församlingspräster, alla aktiva i olika kyrkor och samfund!

Herre, visa vårt lands troende kristna hur vi ska hantera den andliga kris som är!

Gör oss sanna, äkta, medvetna, väckta, till att vilja göra det Du uppmanar oss till

Gud, sänd någon in i andligt ledarskap som har profetisk skärpa, trovärdighet och kan tala så att hela befolkningen lyssnar.

Herre, låt vårt land vara ett kristet land, men också med kärlek till alla som inte delar vår tro. Vi ber om allt detta i Jesu namn – AMEN

F.d. muslimsk imam och teolog – nu övertygad i tron på Jesus

Vi får nya vittnesbörd om hur övertygade muslimer, som kämpade mot även de kristna, nu har upptäckt Guds kärlek, Jesus som Frälsare och har vigt sina liv åt att med risk för livet, berätta för andra om vad Jesus betyder för dem. Vår uppgift är nu att se Sveriges muslimska befolkning som en uppgift, en kallelse, ett ”missionsfält”.
I lördags hade vi två lektioner i vår Öppna Bibelskola som förbereder till att evangelisera bland muslimer i Stockholms norra förorter där vi finns. Vi var ett 50-tal samlade.

Så ställde jag frågan: ”Hur många vill följa med ut till Rinkeby, Tensta, Hallonbergen och Husby…”. Fem räckte upp handen, sedan ytterligare en, två, tre… snart var vi 20 personer som är beredda.

Pastor Merzek Botros berättade om kvinnan som tog emot Jesus. Hon har tre barn med sin make. Han förklarade för henne att ”jag älskar dig. Egentligen måste jag döda dig, men jag vill inte göra det”… så uppmanade han henne att lämna barnen och fly och han skulle inte söka efter henne. Nu mötte pastor Merzek ¨henne i en kristen gemenskap i det land där hon är.

Det finns kristna i Sverige som vill fördriva muslimska invandrare och rensa landet från Islam. Om de har rätt så borde missionärerna aldrig ha gått till Afrika eller till indianerna i Amazonas regnskogar… då borde ingen missionär ha gått till Kina, Burma, Indien eller något annat land. De gick, många dog som martyrer, men de vann nya skaror till kristen tro och grundade nya församlingar.

Nu på lördag kl. 12.00 har vi ett vittnesbörd av en person som predikat Islam som imam i en stor moské i ett muslimskt land. Han är nu i 30-årsåldern. Han ska berätta vad som övertygade honom och avgjorde hans beslut att nu tillhöra Jesus och ge sitt liv för att tjäna Honom. Vår Öppna Bibelskola hålls i ”Global Gemenskap”, Kavallerivägen 30 vid Rissne Centrum

Vi ber tillsammans med all kraft!

Det är söndagsmorgonen den 18 januari och oron i Europa är motiverad efter det som hänt i samband med muslimska terrorgrupper som hotar varje nation som ses som fientlig. Min hållning och många andra kristna i vårt land, tar bestämt avstånd från komiker som med satir förlöjligar, hånar och förnedrar Islam som religion och muslimer som våra medmänniskor.

Jag vill att vi ber tillsammans att tidningsredaktioner, kulturens aktiva opinionsbildare, ska inse allvaret och bli sakliga, med kunskap och ansvar för sina ord och åthävor.

Under lördagen gavs ett studium i vår Bibelskola om alla de kapitel i Koranen som hårfint nära beskriver Jesus som den Han verkligen ÄR! Många, oerhört många muslimer i Nordafrika, Mellersta Östern, i Asien, upptäcker Jesus och väljer att ta emot Herren som Frälsare. NU MÅSTE VI BE ATT DET FÅR SKE HÄR I VÅRT LAND!

Jesus Kristus, Du som sänder oss Hjälparen, Den Helige Ande och låter Guds Ande vara utgjuten med påverkan över alla människor i vår tid, hör vår bön!

Befria människorna i vårt land från allt som blockerar, förblindar och hindrar dem att förstå de andliga verkligheter som nu strider i den andliga dimension som påverkar människornas sinnen. Vi ber i Jesu namn, i kraft av Din seger på Golgata och i Din uppståndelses kraft, fördriv mörkrets välde, demonisk påverkan, öppna människornas sinnen så att de kan ”se” vem Du är och ta emot Din frälsning! Vi ber om att mörkrets välde skingras och att Du Herre sänder Dina härskaror med ljusets änglar! Ge heliga drömmar, övernaturliga sammanträffanden, låt under ske som gör att tron på Jesus upprättas.

Välsigna med Din närvaro varje kyrka där många samlas till gudstjänst!