Hon ”går ut” utan att kunna gå…

Under helgen har jag haft kontakt med Sumatra där en plats heter Palembang. Där finns en bibelskola med 130 elever och bland dessa har vi nu kontakt med evangelisten Seniati som trots att hon är utan ben att gå på, har ”gått ut” med evangelium till avlägsna byar och ute bland öar i Indiska Oceanen. Jag såg henne för två år sedan då hon släpade sig fram med armarna utefter marken. Benen är livlösa efter en olyckshändelse. Men hon försvann i folkvimlet och jag har frågat efter henne genom alla tänkbara kanaler. Nu har vi hittat henne och då börjar jag förstå att Gud ledde mig till denna kontakt med bibelskolan som har en unik utbildning som syftar till att sända evangelister till områden där man aldrig någonsin har fått veta vem Jesus är och vad frälsning innebär. De senaste tjugo åren har 2400 sådana evangelister lämnat bibelskolan och gått ut som pionjärer.

Kanske Gud ville säga något till mig och till oss alla. Även den som saknar ben att gå på, kan ändå ”gå ut” till dem som behöver evangelium om Jesus. Jag kan inte resa till dessa platser, men kan förmedla stöd till dem. Vi kan inte tala deras språk, men vi kan vara förebedjare som påverkar deras uppdrag där de behöver få vara med om mirakler som bekräftar evangeliets kraft.

Webbkyrkan har skickat en större summa till bibelskolan idag. Under morgondagen får vi prata direkt med vår vän Seniati. Det är en ung, brinnande kristen kvinna från Indonesien som bor utanför Stockholm, hon är min tolk och under den här veckan ska jag berätta mer om denna märkliga Guds vägledning.

Vi fann henne efter två års sökande!

SENIATI

Hon är nu evangelist på Sumatra.
Hennes namn är SENIATI YUSTIN ONORAEL
Efter en olycka förlamades båda benen.
Jag såg henne på ryggen, bland tusentals människor.
Hon släpade sig fram med händerna utefter marken. En fattig flicka i en bergsby fick ingen hjälp efter olyckan. Hon ville ändå bli evangelist med evangelium till dem som annars aldrig fått veta vem Jesus är.
Samma dag, för två år seedan, ville jag få kontakt, men hon försvann i trängseln. Omkring 25 000 människor var samlade.
Det var uppe i bergsstaden Tondano på ön Sulawesi.
I två år har jag engagerat sökandet på flera öar. Det var hopplöst.
Idag kom ett meddelande att hon är på en bibelskola i Palembang på Sumatra. En indonesisk ung kvinna utanför Stockholm ringer henne nu i helgen.
Kanske var det den gången endast min känsla som ”morfar”, att jag ville hjälpa henne. Det kan vara Guds speciella ledning. De närmaste dagarna får vi veta mer.
Webbkyrkans vänner har bett för henne. Ni ska få rapport nu.
Tack alla som varit med i bön för Senyati, 32 år!

Kyrkoledare i regeringskansliet

Statsrådet Stefan Attefall inbjöd igår ett 20-tal kyrkoledare till regeringskansliet. Jag fick vara med som den enda pensionären som dessutom saknar titel. Men det var mycket generöst. Styrkan med Stefan Attefall är hans tydlighet som kristen, med en tro som han frimodigt ger uttryck för. De politiska frågorna är svåra. Min bedömning är att samtalet var klarläggande, förtroendeingivande och vittnade om ärlighet och ambition att utifrån kristna värderingar påverka olika beslut.

Min enkla bedömning är att det allra viktigaste som vi kan förvänta av Kristdemokraterna är just att varje politisk ledare med KD-tillhörighet, bekräftar sin grundläggande tro som kristen och att det är kristna värderingar som är politikens filosofiska grund. Jag är alltså tacksam till statsrådet Stefan Attefall!

”Var och en som bekänner mig inför människorna”, sa Jesus, ”honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen” (Matt 10:32-33).

Du ska lyckas i ditt uppdrag!

I de här orden finns balansen i sund kristendom: ”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar” (Joh 15:7-8).

Många åsikter möter oss och våra egna funderingar kring nyheter, händelser och åsikter påverkar oss. Viktigast av allt är att ha en personlig närhet till Jesus. Det är möjligt att ha en direkt, personlig närhet till Honom. Syftet är att få se konkreta ingripanden, att problem blir lösta, ekonomiska, för bostaden, de mänskliga relationerna. ”Frukten” syftar till både goda egenskaper inom oss – ”Andens frukt”, men också bra resultat i verksamheten som bonde, läkare, sjuksköterska, tekniker, vilket jobb du än har. Läs psalm 1:3… ”Allt vad han gör lyckas väl”. Det gäller både kvinna och man!

Du ska ha ett viktigt samtal med en kund, kanske en myndighet, en bank, hos läkaren… Du måste ha det där samtalet med din man, din hustru… någon… Jesus är Din Frälsare, men också Din Förebedjare just nu i veckoslutet. Han ger Dig hjälp genom sin helige Ande! Han ger dig hjälp av en medmänniska som överraskar med sin kunskap och förmåga.

Tack Jesus att vi med full frimodighet kan närma oss Dig och förvänta något stort!

En liten torsdagsrapport om stora frågor

Världen Idag och tidningen DAGEN har idag haft artiklar som berör relationerna mellan de olika kyrkosamfunden, bland annat den romerska katolska kyrkan i relation till övriga. På måndag svarar jag i Världen Idag eftersom jag fått två sådana uppmaningar.

I morgon, torsdag kväll, är jag inbjuden till samtal med KD-ministern Stefan Attefall. Vi ska få dela synpunkter kring hur andliga värden ska kunna bevaras i en tid som denna.

Någon av mina vänner har skickat två böcker till mig. En titel är ”The China Study” och handlar om näringslära. Den andra titeln är ”Prevent and Reverse Heart Disease” med Bill Clintons erfarenheter av en förändrad livsstil.

Annars ska jag också ha ett samtal med Sveriges Kristna Bönder och förbereda en bondekonferens som vi ska planera inför sommaren. Josef står som förebild i att tänka visionärt med omsorg om både Egypten och grannfolken. En annan person som gjorde något liknande var Job som förebild i att tänka rättvisa och omsorg inför alla människor.

Idag vid kvällstid har jag SKYPE-samtal med Pakistan där några nödsituationer innebär rop på hjälp. Jag lovade att i morgon skicka 2000 USA-dollar – varje fråga bedöms av kristna ledare i Pakistan och jag handlar aldrig på enbart ett samtal. Vi granskar och vill veta att hjälpen är viktig och att den når verkliga behov.

Varma vårhälsningar – trots aprilväder!
Stanley Sjöberg

Ett viktigt ord av Gud till vägledning

Under måndagen bad jag för er och nämnde namn inför Gud som jag såg i kommentarerna på FaceBook. Så kom orden i Filipperbrevet till mig så starkt: ”TY GUD ÄR DEN SOM VERKAR I ER, BÅDE VILJA OCH GÄRNING, FÖR ATT HANS GODA VILJA SKALL SKE” (2:13).

När vi ber om Guds vägledning ska vi speciellt vara uppmärksamma på det som händer i vårt inre tänkande, när det formas en aning, längtan, önskan och inriktning som blir det vi vill och känner förvissning kring. I ett skede kan vår egenvilja med själviska syften, vara i konflikt med det vi förstår är Guds vilja. Men under tiden vi ber händer något, när vår vilja sammanfogas med Guds tänkande.

Lägg också märke till händelser, möten med människor och omständigheter som blir bekräftande tecken på ”den inre rösten”. Gud talar ofta direkt in i vårt tänkande, även under nattens timmar, då vi sover. LÄS JOB´s bok 33:15!

Herre, jag ber tillsammans med mina vänner. Du kan genom Din helige Andes närvaro, ge klarhet, vägledning. Du kan påverka omständigheter, berörda människor. Du kan sända Din budbärare, en ängel. Du kan låta sådant hända som blir övertygande och inte lämnar någon i ovisshet.

Tack Jesus Kristus min Frälsare och Förebedjare! Välsigna min syster! Välsigna min broder! Vi tackar Dig!

Ett ord från Gud till dig idag!

Måndag morgon (7 april)
Detta är en hälsning från Gud i Din situation idag! ”Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig”. Så säger Herren i den 32:a psalmen och nu ska vi hålla alla sinnen öppna inför på vilket sätt Guds Ande ska ge vägleding. Var både öppen, men inte för spontant! Det är viktigt att få mer än en bekräftelse på det man först upplever som vägledning.

Tack till vänner i Skövde som läser ”Höga Visan” och nu vill ha fler exemplar av den bok jag skrivit. Skickar fem böcker idag! Speciell överenskommelse med 40 kronor per styck (i bokhandeln 149).

Tisdag kl. 10.00 bibelstudium i Pingstkyrkan i Enköping, ”Enakyrkan”, över detta ämne.

Det gavs en större summa pengar till Webbkyrkans internationella missionsprojekt. Samtidigt kom ett nödrop från en kristen församling i Pakistan som hotades av att förlora ett halvt kyrkbygge med marken. Vi kunde direkt rädda kyrkan och friköpa marken. Den här veckan ska flera liknande situationer bedömas och det är en enorm glädje att kunna förmedla hjälp till sådant som blir trygghet inför framtiden bland kristna i en hård muslimsk omgivning.

Jag kan inte förstå det som hände…. den 9 mars på morgonen

Tidigt på morgonen, innan Livets Ords Församling i Uppsala samlades, spreds nyheten via Internet till olika delar i världen. Pastorsparet Birgitta och Ulf Ekman skulle lämna sin församlings gemenskap och ansluta sig till den katolska kyrkan. Det blev en psykologisk ”tsunami” i olika världsdelar.
Det är naturligt att händelsen diskuteras och kommenteras. Ulf Ekman beskrev den katolska kyrkan som stabil, historiskt och teologiskt. Den rörelse han stått som ledare för beskrevs som en av många andra förgreningar som påstods ha orsakat splittring under lång tid i de globala kristna relationerna. Enheten skulle förverkligas genom att vi underordnar oss påven i Rom. Protestantisk kritik mot katolska kyrkan berodde på missförstånd, dålig kunskap och förtal.
Vi har sedan 1970-talet upplevt en stark andlig gemenskap i bön och samarbete mellan våra olika kyrkofamiljer. Katolska kyrkan har upplevts som en trygghet med sin förankring i trons värdegrund som den noga formulerats i den nicenska trosbekännelsen. Skillnaderna mellan oss har varit mindre viktiga eftersom den hänsynslösa förnekelsen i Svenska Kyrkan varit en gemensam sorg.
Jag kan inte förstå varför den gemenskapen inte kunde fördjupas. Det som fungerat har inneburit bejakande i mångfalden trots skillnader i detaljfrågor. Vi har upplevt varandra som förgreningar i vinträdet, eller som olika posteringar i Guds armé. Nu tvingades vi att börja granska varandra på ett sätt som söndrar, skadar och ödelägger det vi har gemensamt.
Frikyrkorörelsens folk måste tyvärr påminna om hur påvarnas kyrkohistoria vittnar om maktmissbruk, förföljelse och massavrättningar av våra systrar och bröder. Vi provocerades nu till att granska katolska kyrkans traditionella tillägg, som saknar stöd i Bibeln och är i konflikt med ursprungliga, eviga sanningar. Det kunde vi länge acceptera i ömsesidig förståelse och respekt. Nu tvingades vi att försvara också vår egen existens och ifrågasätta katolska kyrkans självbild.
Alla som önskat och upplevt enheten, sörjer över det som hände söndagen den 9 mars. Det kommer att dröja lång tid innan såren läks och vi är tillbaka i 70-talets enhetsvilja.
Ulf Ekman har varit en förebild och är trovärdig som personlighet i sin kallelse. Han kommer efter en tid att betyda lika mycket som katolsk predikant då han framträder i konferenser och allkristna samråd.
En person förmanade mig att inte kritisera Ulf Ekman. ”Gud uppmanade ju faktiskt profeten Hosea att gifta sig med en otrogen kvinna med ett dåligt förflutet. Vi får vänta och se om Gud har en speciell tanke med att Birgitta och Ulf Ekman förenar sig med katolikerna”, tillade hon.
STANLEY SJÖBERG