Bibelstudium om Israel och förslaget om en palestinsk statsbildning – nu?!

Nu på söndag är det 1:a advent 2014 och i kyrkorna är det högtid, mer folk samlas än någon annan helgdag! Det är trumpetfanfarer, körsånger och historiska psalmer som ges nytt liv med härliga röster. Självklart ska vi gå till den kyrka som finns närmast – geografiskt eller närmast ”hjärtat”…

Jag inbjuder på eftermiddagen kl. 16.00 till bibelstudium och gemensam bön (enkelt kaffe med toscatårta och saffransbröd). Mitt ämne är att visa hur Bibeln ger oss vägledning för vårt tänkande i relation till Israel och förslaget om en palestinsk stat som innebär att Israel måste lämna halva Jerusalem och andra delar av landet  för att få hoppas på fred med de arabiska grannarna. Bibeln ger oss vägledning hur vi ska tänka, bedja, stödja och agera…

Samlingen sker i ”Global Gemenskap” på Kavallerigatan 30 i Rissne, en minut tvärs över gatan från T-baneuppgången – till HÖGER! Se skylten bredvid, ”Den galne kocken”…

Inför 2015 kommer vi att ha regelbundna bibelstudier i angelägna ämnesområden, som ska motivera oss till bön och arbete! Söndagar kl. 16.00 är en obekväm tid för många. Men kanske inte för alla. Jag har föreslagit den tiden för att inte uppfattas som konkurrent med kyrkorna som har gudstjänster kl. 11.00

Även ni som inte kan vara med och bor på helt andra platser ska få bibelstudiet nedskrivet och därmed kunna vara i bön tillsammans med oss. Jag räknar med att ha ett kortfattat bibelstudium nedskrivet och publicerar det söndag eftermiddag.

En välsignad advent

Stanley Sjöberg

 

Säpo bedömer allvaret – förstår vi?

Säpo bedömer att närmare 300 ungdomar från Sverige har anslutit sig till ”Islamiska Staten” som vill få makten i Syrien, Irak, bland palestinier i Gaza och på Västbanken. Fler är solidariska med en brutal tillämpning av Islam för att förändra och genomföra ”sharia” i Sverige och övriga Europa.

Jag har fått frågan, vilket parti man ska rösta på i den här situationen. Mitt bestämda svar är att politiska partier kommer inte att ha någon betydelse i de kriser som nu finns i vår tid.

Samhället kan endast påverkas av ett större antal individer som på ett personligt sätt förverkligar kristen tro och övertygelse. Muslimska ungdomar uppfattar Sverige som ett ”kristet” land och upprörs över ytligheten, den andliga tomheten och allt som präglar västerländsk livsstil. I många avseenden är vi överens med muslimernas bedömning av USA´s och Europas inre förfall.

Svaret är det som hänt förr då folkväckelser med betoning på den enskilda människans omvändelse framhållits och 1000-tals har blivit ”frälsta”, förvandlade och med trovärdighet börjat tillämpa det man tror på som kristen.

Svaret är att vi ber inför Gud om den helige Andes inflytande över bostadsområden som Rinkeby, Tensta, Husby och Kista, Botkyrka och liknande stadsdelar som finns över hela Sverige. Vi ska be strategiskt utifrån hur vi vet att Gud kan närma sig människor som inte tror. Drömmar, uppenbarelser, möten med trovärdiga kristna grannar, kristna TV-program på språk de lyssnar till, arabiska, Urdu, tigrinja, persiska språk och dialekter.

Förr sände vi missionärer till deras hemländer. Nu har ”missionsfältet” kommit till Sverige, Norge, Finland och Danmark. Detta är vår kallelse!

Angeläget böneämne nu på söndag

 

Angeläget böneämne:

Vi ber tillsammans för barn och barnbarn inom familjer där föräldrar och mor- och farföräldrar är engagerade för Kristus. Många ungdomar och yrkesaktiva har dessutom syskon, fler närstående, som behöver våra förböner.

De kanske lämnade sin församling, eller något har orsakat en tvivlande tro, en skadad Gudsrelation. Kanske säger de att ”visst har jag en tro”, men samtidigt har den bekännelsen förlorat sin betydelse i deras liv.

Ibland händer sådant som gör att de tar kontakt med mormor/morfar, farmor/farfar och ber dem ”tänk på mig”… inför något viktigt. Men man ser dem inte i kyrkan annat än 2-3 gånger under ett år.

Bed så här eller med egna formuleringar!

Herre, vi ber för vuxna barn till troende föräldrar, alla som tidigt hade en personlig tro och gemenskap med Dig, men nu är mer intresserade av karriär, sekulariserad kultur och allt annat som ersätter ett engagemang för Gud.

Herre, vi ber för dem som påverkats att förneka Dig och revoltera mot de värderingar som tillhör kristen tro och övertygelse.

Herre, välsigna dem så att de förstår att det är Du Herre som ger dem framgång, trygghet, problemlösningar och att de blir tacksamma för att få tro och tillhöra Dig!

Herre, gör dem medvetna om sitt behov av bön och andliga värden, att de vill läsa Bibeln och litteratur, kultur som håller tron levande och förstärks inom dem.

Löften i Guds Ord (1 Kor 7:14)

”Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore era barn orena, men nu är de heliga”.

Varje söndag kl. 16.00 i Rissne – ett spännande trons ”äventyr”

Gudstjänst med bibelstudium och tid för målinriktad bön

 Nu på söndag kl. 16.00 i Rissne!

Tema: ”Vad som händer när Guds Ande leder vår bön”

 Vi möts i lokalen i Rissne, Kavallerigatan 30, intill T-baneuppgången ”Rissne Centrum”.

Obs! Gå snett över gatan till HÖGER, vid busshållplatsen! Där är VÅR DÖRR! (En minuts promenad).

Parkera utan avgift vid norra infarten till Rissne, nedanför Hemköp!

Rissnelokalen blir fräsch, ljus, rymlig och välkomnande. Nu målas några väggar och monteras skåp, ett kök byggs in och det blir mycket bra. Ett missionscentrum, ”Global Gemenskap”!

Vi fortsätter varje söndag 23:e november – 11:e december kl. 16.00

Inför 2015 startar vi söndagen den 4 januari – varje söndag hela året!

Strategi och målinriktning:

Andlig påverkan över Rinkeby, Tensta, Rissne främst! Förberedelse inför strategisk evangelisation bland muslimer 2015. Alla böneämnen får nämnas och alla ges utrymme för ”fri bön”, spontant, under Guds Andes ledning!

Göran Peterson leder i lovsång och sång!

Tro och förväntan:

Nya medmänniskors frälsning! Passiva och anonyma kristna engagerade på nytt! Övernaturliga under för längtande och människor som behöver hjälp av Gud!

Välkommen att vara med!

Stanley Sjöberg

En slav har inget människovärde i deras ögon – 2014

Jag har berättat om slavflickan som för några veckor sedan hade blivit sjuk med hög feber och inte orkade gå till arbetet vid tegelbruket. När hennes pappa, som också är slavarbetare, vädjade till ägaren att låta dottern vila, då fick han ett raseriutbrott och slog ihjäl 12-åringen som han ansåg värdelös.

Några dagar senare friköpte jag slaven och hans son. Pappan skulle inte behöva vara kvar hos den man som mördade dottern. Då blev familjen utan bostad och vi ordnade ett rum, köpte möbler, husgeråd m.m.

Nästa steg var att ordna ett arbete åt den befriade slaven. Vi skickade pengar att köpa en rickshza för att han skulle kunna ha en ”taxirörelse”. En kristen lovade att ge körlektioner. Då blev de påkörda, svårt skadade. Men vi gav inte upp. Fordonet reparerades.

Den senaste helgen (16 november) försökte slavägaren slå ihjäl vår broder som hade visat kärlek till slavflickans pappa med körlektioner. Nu är den brodern, som heter PATRAS (=Petrus) på flykt och gömmer sig, rädd för sitt liv. Han bestraffas för att han hjälpte den befriade slaven och nu riskerar han att bli dödad. Han är ju bara en slav utan människovärde…

Det var mer komplicerat än jag trodde att friköpa en slav. Problemen har hopat sig och jag berättar endast några detaljer här.

Kanske tror någon att om vi har skickat en summa pengar så är allt bra. Men sanningen är att varje människoöde innebär svåra moment när vi vill kämpa för de fattigaste, slavarnas människovärde.

Vi ber för dem att de ska finna trygghet – trots allt!  

Men nu för tiden är det så många liknande berättelser och mycket värre händelser, så många här i Sverige orkar inte ens tänka på det som händer.

Vill Du vara med när vi ber tillsammans?!

Herre Jesus, vår Frälsare, vi kommer inför Dig i bön

Tack att Du tog emot den unga flickan Ishrat när hon blev dödad

Nu ber vi för hennes far och mor och syskon, men också för Patras som i kärlek ville hjälpa familjen efter dotterns död.

Vi ber att hans flykt undan slavägaren inte ska innebära att han blir fångad och dödad. Herre, sänd in ängel att beskydda honom! Rädda hans liv och hjälp honom

– han är i nöd!

Barnen till föräldrarna som kastades i elden

Jag fick just nu en rapport om de tre föräldralösa barnen. Deras morfar har dem med sig och gömmer dem, vågar inte stanna på en plats, rädd för deras liv. Idag var de i ”vår” kyrka men dessutyom är problemet att många släktingar runt omkring dem vill gärna ”tjäna” på deras tragedi och ta hand om pengar som ges. Vi uppmanas att vänta några dagar…. ge ingenting förrän klarhet har givits. Det sker försök att hitta en barnhem där de kan bli  trygga.
Stanley