Ett stort förtroende att ha förmånen att fördela missionsgåvor

Flera har givit gåvor av betydelse för angelägna områden i sådant som jag berättat om från Pakistan och Indonesien. Det har också förmedlats gåvor till två stora projekt i Vit-Ryssland, det Nordafrikanska landet med en stor öken dit biblar skickas, USB-minnen med en teknik så att folk kan lyssna till Guds Ord och få andlig vägledning. Egypten, stöd till araber, flera missionsändamål.

Bibelskolan i Lahore i Pakistan får en extra stor hjälp på grund av att församlingar som förr gav underhåll, inte längre har möjligheter att sända sådan hjälp. Vi har fått starka vittnesbörd om hur de som sänds ut i landet både startar skolor för barn, tar initiativ till utbildning för arbetslösa, med sådant som kan ge inkomst och värdighet åt livet.

Det är ett stort förtroende att ha förmånen att förmedla dessa gåvor.

Svår sjukdom, smärtsam skada, många frågor

Svår sjukdom, smärtsam skada, många frågor

När vi drabbas av svår sjukdom och smärtsam skada, leder det också till många frågor som berör tron på Gud och även vår självbild. Det är naturligt att tänka igenom orsakerna till att ha blivit drabbad.

Ett viktigt svar på frågan ges i Romarbrevet. ”Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.

Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som en förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning” (8:20-23).

Även den människa som har tagit emot Guds Ande och tillhör Jesus, är en del av skapelsens villkor. Vi åldras, det sker olyckor, troende och icke troende lever under liknande mänskliga villkor. Världen är under ett inflytande som kan jämföras med en ockupation. Bibeln konstaterar att ”hela världen är i den ondes våld”.

Frågorna kring sjukdom och lidande ska därför inte handla om skuld och absolut inte om straff. Även en sådan tanke blir plågsam. Lägg därför märke till orden som inleder just detta kapitel: ”Så finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus”.

Samtidigt är det sunt och riktigt att fundera över oförstånd och misstag som vi har gjort och som kan vara en anledning till problem med hälsan. Allt vi kan göra för att ändra kostvanor och ge oss själva bättre livsvillkor är viktigt att tänka igenom och ta itu med.

Bibeln ger oss många exempel på hur svårt sjuka och skadade människor, blev friska som svar på bön, när Jesus helade från sjukdom och det skedde övernaturliga under.

Det finns starka löften som motiverar till tro och förväntan. Men det är också en tydlig undervisning i Bibeln om att vi aldrig kan räkna med en sorts automatik som om helande från sjukdom vore en självklarhet.

Inför varje tillfälle och varje enskild personlig situation innebär att vi är helt beroende av Guds Andes ledning. Det kan innebära att få kraft att hantera en prövning, att uppleva frid och trygghet, trots yttre omständigheter, men också att få vägledning till förbättring, men också de storslagna upplevelser som ges av överraskande och tydliga övernaturliga under.

All erfarenhet är att stora kristna personligheter suttit fängslade, varit orättvist behandlade och trots förböner ändå fått leva i svåra förhållanden. Kvinnor och män vi beundrar för deras tro och verksamhet har också levt med sjukdom och svaghet.

Varje under är en profetisk händelse som bekräftar det som en gång ska ske med oss alla, i samband med uppståndelsen, Kristi återkomst, mötet med evighetens härlighet.

Det finns många fler frågor som även jag brottas med. Det finns skäl att tänka igenom vår kost och livsvanor som vi tillägnat oss. Vi måste också erkänna att det andliga klimatet i vårt land har förkvävt mycket av andlig kvalité. Det borde vara så att fler fick vara med om tydliga Gudsingripanden.

Kanske de här raderna kan ge en viss ”själavård”. Vi ber tillsammans för alla som har det svårt, vi ber också för läkare, all sjukvårdspersonal. Vi ber om Guds närvaro hos varje medmänniska som känner sig ensam och övergiven i svåra omständigheter.

Martyrernas blod är ett vittnesbörd

Några kristna flydde när de anade att de riskerade att bli dödade. Platsen de fann som gömställe var i bergstrakterna. De var tjugosju kristna vänner. Så blev de upptäckta av några muslimska män som visade sig vara mycket vänliga och erbjöd dem att få skydd på en annan plats där de skulle kunna vara riktigt trygga. De följde med till en plats där det också fanns friskt vatten som flödade uppe från bergshöjden. Plötsligt förstod de att det inte innebar en sådan trygghet. Alla tjugosju systrar och bröder blev avrättade.

Nu har det gått många år. Nyligen fick en ung broder en syn och hörde Guds Andes tilltal att martyrernas blod är utsädet som ska leda till skörd. Han har nu kommit till samma plats. Även nu måste han vara beredd att ge sitt liv. Men redan har en församlingen vuxit fram med ett 50-tal medlemmar.

Vi fick del av detta vittnesbörd i en söndagsgudstjänst under gårdagen. Därför tackar vi Gud för dem som varit trogna intill döden och vi ber för dem som nu tar emot Jesus som Frälsare och Herre i sina liv.

Livsfarliga islamister ”besegrades” av söndagsskolans barn

Livsfarliga islamister ”besegrades” av söndagsskolans barn

Vi fick ett gripande vittnesbörd i går kväll. Vårt besök i Sverige från ett av världens farligaste områden, berättade lågmält om det som hände. Det finns ett område i bergstrakter där islamister utbildas till självmordsuppdrag och avancerad terrorism. Just på den platsen finns en liten kristen församling. Där samlas barn till söndagsskola regelbundet.

Varje morgon i områdets grundskola inleds med ”lovsånger” till profeten Muhammed och tron på Allah som muslimernas bekännelse. Alla elever måste sjunga med.
Nyligen frågade de kristna barnen om de en morgon skulle kunna få sjunga en kristen sång om Jesus. Läraren accepterade. Nästa morgon kom barnen uppklädda. De hade övat och fick ställa sig framför alla kamrater och så började de sjunga. Texten var enkel, melodin var medryckande. Plötsligt sjöng alla med i refrängen som upphöjde Jesus. Det gick bra.

Söndagsskolbarnen sprang hem på kvällen och berättade om hur de blev mottagna. Nästa morgon fick de med sig tjugo vackert inslagna paket för att ge varje lärare på skolan en gåva som tack för att de hade fått sjunga om Jesus. I varje paket låg Bibeln på deras språk. Lärarna tog emot gåvan.
I tysthet och med anonym tro söker sig många till Jesus i hemlig längtan.

Vi här i Webbkyrkan förmedlar hjälp till dem. Den här veckan sprids biblar som vi ordnat tack vare gåvor till mission här i Webbkyrkan.
Under samtalet i går kväll på den indiska restaurangen på söder i Stockholm fick vi höra om en muslimsk kvinna som började vara med i en kyrka i en av städerna. Hon tog emot Jesus, blev övertygad kristen, men höll det hemligt. Endast några nära intill fick veta. De samlades i hemmet för att läsa Bibeln. En kväll öppnades dörren och ett välriktat skott dödade kvinnan och skadade de övriga i rummet, som överlevde.

Sådant sker gång på gång i våra dagar
Herre, vi ber för dem som söker gemenskapen med Dig
(Stanley Sjöberg)

Webbkyrkan öppnades den 20 augusti 2009

Idag, den 20 augusti, är det fem år sedan. Då öppnades ”webbkyrkan” på Internet. Vi firar inget jubileum och har ingenting att skryta över kring denna verksamhet. Ändå vet jag att våra enkla försök har haft en viss betydelse för många enskilda medmänniskor.

Förklara och Försvara
Min inriktning har varit att vilja förklara och försvara trons övertygelse, att Bibeln är Guds Ord, att Jesus är den Gud vi tror på och tillber, att livet får hållbar kvalité som kristen. Jag har anknutit till dem som sårats av oförstånd och tanklöshet inom ”kyrkan”. En viktig del är och har varit att vidga våra perspektiv med internationella och historiska sammanhang.

Avslutar min verksamhet
I slutet av det här året avslutar jag den här arbetsinsatsen. När det sker kring Första Advent, har jag närmare ett år kvar till att bli 80 år gammal. Det är sanningen om mitt liv. Fortfarande har jag en kallelsemedvetenhet och en lågmäld idé om ytterligare en arbetsinsats. Den vill jag förverkliga i slutet av min livsgärning.

Mission- och hjälpinsatser
Den senaste tiden har Webbkyrkan tagit emot och förmedlat heliga offergåvor för att stödja människor i nöd, men också ge ekonomisk hjälp i mycket trovärdiga missionsinsatser för att ge evangelium till områden i världen som behöver få veta vem Jesus är och vad frälsning och försoning innebär.
Några ansvarsområden i Pakistan och Indonesien kommer också få ett fortsatt stöd ytterligare en tid framöver. Det som har offrats till mission ges också vidare till mission och hjälpverksamhet.

Respektfull nivå
Webbkyrkans utgifter för filmade program och hyreskostnader för Öppna Kanalens TV-kanal har hållits på en respektfull nivå. Sådana kostnader har betalats genom riktade gåvor till detta och arvoden som satts in i Webbkyrkans ekonomi. Offrade medel för mission och evangelisation har kunnat ges vidare utan administrativa kostnader. Som pensionär tar jag inte ut privat ersättning.

Under hösten, fram till advent, kommer nya avsnitt av bibelsamtal kring Johannesevangeliet. Aktuella händelser kommenteras.

Webbkyrkans framtid

De som haft ansvaret för filminspelningar och Webbkyrkans tekniska uppläggningar, nämligen Anki och Sören Berggren, har en önskan att Webbkyrkan ska fortsätta med att någon eller några vill ta hand om fortsatt programverksamhet. Erbjudandet finns som en möjlighet för en församling eller en visionär kristen förkunnare eller ett team i samarbete. De vill gärna beskriva sin vision här om en sådan fortsättning av Webbkyrkan.

Min mailadress är stanley.sjoberg.wk@gmail.com eller skriv ett sms till mobilnummer 0704 150008
Med tacksam hälsning
Stanley Sjöberg

Israel anklagas och ”palestinierna” får sympatierna

Israel anklagas av många. Palestinas araber får sympatierna. Situationen bedöms utifrån nuvarande dagsläget. Hamas skjuter raketer in över Israel och har hållit på med detta i flera år. Israels tålamod har prövats. Det som nu hänt har vänt opinion och anklagelser mot Israel. Men saklighet fordrar helhetssyn. Därför måste vi påminna om historiska fakta.

För ett hundra år sedan var Palestina under det ottomanska väldet. Turkiet regerade. Befrielsen innebar att judarna fick löftet av Nationernas Förbund att Israels land skulle återlämnas. Historisk rättvisa skulle upprättas.

Mer än tjugo arabiska, självständiga nationer gavs identitet och självständighet. Mer än 99 % AV HELA REGIONEN TILLHÖR NU ARABERNA!

Judar från hela världen började återvända till sina historiska rötter. De hade aldrig accepterats i de länder där de bodde som främlingar. Överallt dit de kom tvingades de bo ghetton med diskriminerande lagar. Regelbundet återkom perioder med försök att förinta den judiska identiteten.

I början av 1920-talet började judarna att väcka liv i det gamla Israels natur. De odlade, kultiverade marken, planerade träd, byggde och gav liv åt sina visioner om ett hemland. Arabiska grannar fick arbete bland judarna. Då väcktes opinion för en arabisk statsbildning som skulle bli ”det palestinska folkets” hemland. Nationernas Förbund gick dem till mötes och Jordanien proklamerades som egen nation. Två tredjedelar av ”Palestina” blev Jordanien. Judarna fick en tredjedels område.

När Israel utropade sin nationella identitet 1948 hade många araber fått arbete tillsammans med judarna. Därför ville de dela området ytterligare. Israel accepterade en sådan delning under förutsättning att de därefter skulle respekteras som grannfolk. Istället angreps Israel av alla arabiska folk med syfte att utplåna Israel och förinta judarna.

De arabiska områdena är rika på olja och naturtillgångar. Deras kultur har varit att några kungar och regenter vältrat sig i lyx och överdriven rikedom, medan de vanliga människorna varit förtryckta i fattigdom.

Israel har levt under ett ständigt hot om att bli förintade. Judarna i det gamla Sovjet eller i olika delar av Europa har aldrig accepterats. Nazismens försök att utplåna deras identitet är endast ett historiskt exempel på liknande grymhet.

PLO med Yasser Arafat gjorde ett försök att största Jordaniens kung och ta makten genom en revolution. Det misslyckades. Därför siktade han in sig på att få makten i Israel och har hamrat in propaganda om att få tillbaka det palestinska folkets hemland – Israel. Det är en historisk lögn!
Diskutera gärna vad som är sant och rättvisa! Men bedöm vad som är sanning utifrån fakta!
STANLEY SJÖBERG

Närmare 100 f.d. muslimska ungdomar blir evangelister

Webbkyrkans vänner har gjort det möjligt med gåvor till missionen! På Sumatra i staden Palembang finns den bibelskola och utbildning som vi får ge stöd. Genom Webbkyrkan har byggnaden renoverats. Nu samlas närmare ett hundra f.d. muslimer som blivit levande kristna, övertygade i gemenskapen med Jesus och nu beredda att utbildas i bibelkunskap och evangelisation. Bilder som skickats vittnar om hängiven bön, en härlig mångfald av kvinnor och män.

Vi får glädjas åt att ha kunnat betala dessa ungdomars resor och gjort det möjligt för dem att komma till bibelskolan. Tack alla som är del i detta! Några ger regelbundet, andra sporadiskt och ingen, inte en enda av våra vänner ska någonsin känna förpliktelse eller förväntan att ge något, endast om det upplevs möjligt och att inte andra intressen försvagas.

Denna bibelskola har funnits i närmare trettio år. Under tiden från 1985 fram till nu har två tusen fyra hundra församlingar grundats med nykristna på olika öar, i städer och samhällen i Indonesien. Min kontakt har varit främst med Jakarta på Java och på Papua Nya Guinea. Under den tiden har det vuxit fram närmare 15 000 församlingar med flera miljoner pånyttfödda kristna.

Jag tror att det ska bli möjligt att visa några bilder från de senast anlända eleverna.

Samtidigt har ”webbkyrkan” på indonesiska börjat sin verksamhet. Entusiasmen är stor, ett team arbetar och producerar program. De har kunniga medarbetare och ett brinnande friskt tänkande. Jag tror att vi på det sättet kommer att nå 100 000 – tals människor med evangelium. Jag är så tacksam att ha fått ge dem idén och medverka till initiativet.

I tro på Guds speciella ledning har jag lovat att de ska få ett regelbundet underhåll.

Islam bryter fram med oerhörda offensiver och fanatiska mål. Deras idé är att erövra världen. Här i Sverige finns en genomtänkt strategi att påverka, vinna inflytande och nedvärdera kristen tro. Vi måste också prioritera mission här i Sverige, ha en frimodig bekännelse och tydlighet i vårt budskap.

Idag ber vi för dem som jagas som villebråd i bergstrakter och tänkbara tillflykter. Den nybildade Islamiska Staten inger skräck med sina metoder. Människor avrättas, många begravs levande, metoderna är grymma. Islam måste hejdas, men inte med våld och hat, utan med evangeliets övertygande andliga kraft.

Stanley Sjöberg