Muslimer attackerar de kristna på Papua Nya Guinea

Under påskhelgen på Papua Nya Guinea där vi har ansvar för ett barnhem med ett 70-tal barn och ungdomar, kom muslimska angrepp med dånande motorcyklar och med män beväpnade med svärd, spjut, knivar och skjutvapen. Man angrep kyrkorna och krossade fönstren och hotade våra kristna vänner. Syftet är att vilja jaga bort alla kristna och genomföra en islamisering av den delen av Indonesien. Det här är människor jag känner nära tillhörighet med. Låt oss be för barnen, ungdomarna, församlingarna, pastorerna. Vi ber om Guds Andes närvaro, heliga änglars närvaro. Vi ber om beskydd, men om de kristna måste lida, då ber vi om frid, trygghet, en öppen himmel, nåd och styrka att inte hämnas, genom att slå tillbaka. Just idag ringde jag till dem och fick sedan detta meddelande:

It started on yesterday morning, where the moslem peoples here (mosque’s teenagers) – they came in a group of motorcycles and then they thrown the Church’s glasses with everything they found in the street. The whole day the situation very frightening. After making a bad condition, then all they stayed at the biggest mosque in Sorong City in preventing it from any reattacking by Christian people, they prepared themselves with samurai, swords, arrows, rifles and another kinds of weapons. But fortunately, the Christian people did not repaid by the provocator.

Om jag skulle berätta det här i Sverige, då skulle samtidigt muslimska ledare försäkra att ”så gör inte vi muslimer, det här är inte enligt Islam”. Överallt där Islam går fram ökar våldet och hotet mot de kristna.

Guds Ande ska vägleda dig och samarbeta med dig!

Guds Ande vill ge dig vägledning och påverka dina medmänniskor så att Guds vilja förverkligas! Du ska få uppleva en kraft, energi, men också det obeskrivliga, övernaturliga och påtagliga undret i dina omständigheter. Guds Andes närvaro i ditt liv är avgörande för att du ska lyckas i detta som länge varit din vision, önskan och bön.

Nu är det viktigt att bli medveten om det Bibeln klargör, att ”sedan ni kommit till tro, (har) ni tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill” (Ef 1:13-14). Var trygg i att Guds Ande är nära av nåd! En negativ självbild låser dig inför samarbetet med den helige Ande. Utestäng inte dig själv från Guds möjligheter genom att betrakta dig som ovärdig. Underkänn dig inte från att få vara uppfylld av Guds Ande!

Vidga din mottaglighet genom att ha en positiv förväntan, tillgänglighet, nyfikenhet. Våga följa ditt inre tänkande som ges utifrån bön och ord som blivit levande när du läst ett ord i Bibeln. Våga tillämpa det! Börja handla enligt det du tror är Guds initiativ. Det gäller både tungomålstalandets välsignelse med nya böneord. Det gäller kontakter du ska ta, initiativ du ska våga ta.

Min erfarenhet är att man kan ge utrymme för djärva ”steg” och samtidigt pröva varje moment, för att undvika en förväxling av Guds tilltal med egna fantasier. Den risken finns, men hellre en sådan självprövning än total stiltje i livet.

Hon ”går ut” utan att kunna gå…

Under helgen har jag haft kontakt med Sumatra där en plats heter Palembang. Där finns en bibelskola med 130 elever och bland dessa har vi nu kontakt med evangelisten Seniati som trots att hon är utan ben att gå på, har ”gått ut” med evangelium till avlägsna byar och ute bland öar i Indiska Oceanen. Jag såg henne för två år sedan då hon släpade sig fram med armarna utefter marken. Benen är livlösa efter en olyckshändelse. Men hon försvann i folkvimlet och jag har frågat efter henne genom alla tänkbara kanaler. Nu har vi hittat henne och då börjar jag förstå att Gud ledde mig till denna kontakt med bibelskolan som har en unik utbildning som syftar till att sända evangelister till områden där man aldrig någonsin har fått veta vem Jesus är och vad frälsning innebär. De senaste tjugo åren har 2400 sådana evangelister lämnat bibelskolan och gått ut som pionjärer.

Kanske Gud ville säga något till mig och till oss alla. Även den som saknar ben att gå på, kan ändå ”gå ut” till dem som behöver evangelium om Jesus. Jag kan inte resa till dessa platser, men kan förmedla stöd till dem. Vi kan inte tala deras språk, men vi kan vara förebedjare som påverkar deras uppdrag där de behöver få vara med om mirakler som bekräftar evangeliets kraft.

Webbkyrkan har skickat en större summa till bibelskolan idag. Under morgondagen får vi prata direkt med vår vän Seniati. Det är en ung, brinnande kristen kvinna från Indonesien som bor utanför Stockholm, hon är min tolk och under den här veckan ska jag berätta mer om denna märkliga Guds vägledning.

Vi fann henne efter två års sökande!

SENIATI

Hon är nu evangelist på Sumatra.
Hennes namn är SENIATI YUSTIN ONORAEL
Efter en olycka förlamades båda benen.
Jag såg henne på ryggen, bland tusentals människor.
Hon släpade sig fram med händerna utefter marken. En fattig flicka i en bergsby fick ingen hjälp efter olyckan. Hon ville ändå bli evangelist med evangelium till dem som annars aldrig fått veta vem Jesus är.
Samma dag, för två år seedan, ville jag få kontakt, men hon försvann i trängseln. Omkring 25 000 människor var samlade.
Det var uppe i bergsstaden Tondano på ön Sulawesi.
I två år har jag engagerat sökandet på flera öar. Det var hopplöst.
Idag kom ett meddelande att hon är på en bibelskola i Palembang på Sumatra. En indonesisk ung kvinna utanför Stockholm ringer henne nu i helgen.
Kanske var det den gången endast min känsla som ”morfar”, att jag ville hjälpa henne. Det kan vara Guds speciella ledning. De närmaste dagarna får vi veta mer.
Webbkyrkans vänner har bett för henne. Ni ska få rapport nu.
Tack alla som varit med i bön för Senyati, 32 år!

Kyrkoledare i regeringskansliet

Statsrådet Stefan Attefall inbjöd igår ett 20-tal kyrkoledare till regeringskansliet. Jag fick vara med som den enda pensionären som dessutom saknar titel. Men det var mycket generöst. Styrkan med Stefan Attefall är hans tydlighet som kristen, med en tro som han frimodigt ger uttryck för. De politiska frågorna är svåra. Min bedömning är att samtalet var klarläggande, förtroendeingivande och vittnade om ärlighet och ambition att utifrån kristna värderingar påverka olika beslut.

Min enkla bedömning är att det allra viktigaste som vi kan förvänta av Kristdemokraterna är just att varje politisk ledare med KD-tillhörighet, bekräftar sin grundläggande tro som kristen och att det är kristna värderingar som är politikens filosofiska grund. Jag är alltså tacksam till statsrådet Stefan Attefall!

”Var och en som bekänner mig inför människorna”, sa Jesus, ”honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen” (Matt 10:32-33).

Du ska lyckas i ditt uppdrag!

I de här orden finns balansen i sund kristendom: ”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar” (Joh 15:7-8).

Många åsikter möter oss och våra egna funderingar kring nyheter, händelser och åsikter påverkar oss. Viktigast av allt är att ha en personlig närhet till Jesus. Det är möjligt att ha en direkt, personlig närhet till Honom. Syftet är att få se konkreta ingripanden, att problem blir lösta, ekonomiska, för bostaden, de mänskliga relationerna. ”Frukten” syftar till både goda egenskaper inom oss – ”Andens frukt”, men också bra resultat i verksamheten som bonde, läkare, sjuksköterska, tekniker, vilket jobb du än har. Läs psalm 1:3… ”Allt vad han gör lyckas väl”. Det gäller både kvinna och man!

Du ska ha ett viktigt samtal med en kund, kanske en myndighet, en bank, hos läkaren… Du måste ha det där samtalet med din man, din hustru… någon… Jesus är Din Frälsare, men också Din Förebedjare just nu i veckoslutet. Han ger Dig hjälp genom sin helige Ande! Han ger dig hjälp av en medmänniska som överraskar med sin kunskap och förmåga.

Tack Jesus att vi med full frimodighet kan närma oss Dig och förvänta något stort!

En liten torsdagsrapport om stora frågor

Världen Idag och tidningen DAGEN har idag haft artiklar som berör relationerna mellan de olika kyrkosamfunden, bland annat den romerska katolska kyrkan i relation till övriga. På måndag svarar jag i Världen Idag eftersom jag fått två sådana uppmaningar.

I morgon, torsdag kväll, är jag inbjuden till samtal med KD-ministern Stefan Attefall. Vi ska få dela synpunkter kring hur andliga värden ska kunna bevaras i en tid som denna.

Någon av mina vänner har skickat två böcker till mig. En titel är ”The China Study” och handlar om näringslära. Den andra titeln är ”Prevent and Reverse Heart Disease” med Bill Clintons erfarenheter av en förändrad livsstil.

Annars ska jag också ha ett samtal med Sveriges Kristna Bönder och förbereda en bondekonferens som vi ska planera inför sommaren. Josef står som förebild i att tänka visionärt med omsorg om både Egypten och grannfolken. En annan person som gjorde något liknande var Job som förebild i att tänka rättvisa och omsorg inför alla människor.

Idag vid kvällstid har jag SKYPE-samtal med Pakistan där några nödsituationer innebär rop på hjälp. Jag lovade att i morgon skicka 2000 USA-dollar – varje fråga bedöms av kristna ledare i Pakistan och jag handlar aldrig på enbart ett samtal. Vi granskar och vill veta att hjälpen är viktig och att den når verkliga behov.

Varma vårhälsningar – trots aprilväder!
Stanley Sjöberg

Ett viktigt ord av Gud till vägledning

Under måndagen bad jag för er och nämnde namn inför Gud som jag såg i kommentarerna på FaceBook. Så kom orden i Filipperbrevet till mig så starkt: ”TY GUD ÄR DEN SOM VERKAR I ER, BÅDE VILJA OCH GÄRNING, FÖR ATT HANS GODA VILJA SKALL SKE” (2:13).

När vi ber om Guds vägledning ska vi speciellt vara uppmärksamma på det som händer i vårt inre tänkande, när det formas en aning, längtan, önskan och inriktning som blir det vi vill och känner förvissning kring. I ett skede kan vår egenvilja med själviska syften, vara i konflikt med det vi förstår är Guds vilja. Men under tiden vi ber händer något, när vår vilja sammanfogas med Guds tänkande.

Lägg också märke till händelser, möten med människor och omständigheter som blir bekräftande tecken på ”den inre rösten”. Gud talar ofta direkt in i vårt tänkande, även under nattens timmar, då vi sover. LÄS JOB´s bok 33:15!

Herre, jag ber tillsammans med mina vänner. Du kan genom Din helige Andes närvaro, ge klarhet, vägledning. Du kan påverka omständigheter, berörda människor. Du kan sända Din budbärare, en ängel. Du kan låta sådant hända som blir övertygande och inte lämnar någon i ovisshet.

Tack Jesus Kristus min Frälsare och Förebedjare! Välsigna min syster! Välsigna min broder! Vi tackar Dig!