Lördag kl. 12.00 och tack till DIG som ger kärleksgåvan!

I morgon, lördagen den 28 februari kl. 12.00 påminner jag om att ALLA är välkomna att lyssna till MONA WALTER – skarp, f.d. muslimsk kvinna från Somalia, nu övertygad kristen med intellektuell och andlig skärpa, berättar och motiverar till att slå vakt om kristna värderingar och frimodigt bekänna Jesus som Herre och aldrig kapitulera inför Islam eller annat inflytande.
”Global Gemenskap” Kavallerivägen 30 i Rissne Centrum, mitt emot Hemköp!

TACK inför Gud, till er, som ger o…ffergåvor till stöd för bibelskolor i Pakistan och Indonesien, pionjärarbetare som når in i Sumatra bland hitintills okända folkgrupper, men också gåvor som gör Internet-Mission möjligt för att nå storstädernas människor, på Urdu, indonesiska, arabiska och tigrinia (vår senaste ”webbkyrka” som invigs i mars).

Webbkyrkans bank- och postgironummer är:
Bankgiro 134-9612
PlusGiro 659301-6

Flera hundra kristna bortrövade för att dödas av ISSIS i Syrien

100-tals kristna har de här dagarna rövats bort av ”Islamiska Staten” och hotas av massaker. Idag ger media nya rapporter och det är flera hundra kristna som rövats bort. Deras hem bränns ner. Kyrkorna jämnas med marken. Det är kristna barn och vuxna, unga flickor och pojkar, kvinnor och män. De ska förnedras därför att de tror på Jesus som Guds Son. Några ska korsfästas, andra halshuggas, unga kvinnor ska bli våldtagna och några ska brännas levande. Förlåt att jag blir så detaljrik, men jag hörde berättelserna personligen av kristna armenier som var med om detta när turkarna utplånade 1,5 miljoner kristna. Vi måste försöka förstå det som händer var och en av dessa som nu ropar på Jesus om räddning.

Ondskan har ett tillfälligt övertag i historien. ”Hela världen är i den ondes våld”, säger Bibeln. Hur ber vi för dem? Hur tänker vi om vi själva befann oss i deras situation?

GUD! VI BER DIG OM RÄDDNING FÖR VÅRA SYSTRAR OCH BRÖDER! RÄDDA DEM UNDAN PLÅGOANDARNA! VI BER DIG VARA NÄRA DEM SOM DRABBAS! SÄND HJÄLP! OM ONDSKAN JUST NU TRIUMFERAR SÅ LÅT VÅRA KRISTNA VÄNNER UPPLEVA ATT HIMLEN ÄR ÖPPEN FÖR DEM! DE TROR PÅ DIG HERRE JESUS!

VI VET INTE HUR VI SKA BE FÖR DEM! MEN VI BER DIG HERRE ATT LÅTA NÅGOT PÅTAGLIGT SKE FÖR DERAS RÄDDNING.

HERRE, VÄCK ISLAMS FOLKMASSOR TILL INSIKT ATT DE I SKAROR SKA TA EMOT JESUS SOM FRÄLSARE OCH HERRE I EN HISTORISK FOLKVÄCKELSE BLAND VÄRLDENS MUSLIMER!

Vi ber i JESU NAMN!

F.d. muslimsk kvinna berättar – på lördag!

Nu på lördag, den 28:e februari kl. 12.00 i Rissne Sundbyberg Kavallerivägen 30, mitt emot Hemköp vid T-banestationen ”Rissne Centrum”.
DEN SOMALISKA F.D. MUSLIMSKA KVINNAN MONA SOM NU ÄR EN BRINNANDE OCH ÖVERTYGAD KRISTEN, KOMMER ATT TALA OM VARFÖR HON  VARNAR FÖR ISLAM, VILL MANIFESTERA KÄRLEK TILL MUSLIMERNA OCH UPPMANA ALLA KRISTNA ATT VARA STOLTA ÖVER SIN TRO PÅ JESUS ´.
Man kan ”googla” på Mona Walter och då ser man en ung kvinna som har välgrundade, starka åsikter, djupt förankrade i sin erfarenhet. ALLA ÄR VÄLKOMNA! Det är en Öppen Bibelskola och vi närmar oss under mars månad att då inleda en spännande missionsinsats.

Du kan vara med i bakgrunden eller framme vid frontlinjen – var och en gör det som upplevs rätt för sin egen del.  Sprid denna information till era vänner!

Förtvivlad sorg efter massavrättning – en gemensam möjlighet för oss

De kristna ungdomarna som blev halshuggna av ISSIS kom från en liten by i södra Egypten, där fattigdomen är svår, människorna bor i lerhyddor. Ungdomarna åkte till Lybien för att söka arbete och kunna komma hem med lite pengar till sina familjer. Så blev de dödade. På onsdag åker vår broder Merzek till den byn och vi har förmånen att ge ett tusen kronor till varje sörjande familj – det blir totalt cirka 25.000 kronor som vi snabbt på måndag skickar ner till ett konto i Egypte…n.

För några dagar sedan kom en gåva med exakt den summan. Sedan nyår har nästan alla gåvor till webbkyrkan upphört, utom några regelbundna underhåll som förmedlas genom mig och vår arbetsgrupp. Det är helt rätt. Jag kommer inte att uppmana till att ge några pengar. Den här gången har vi hela beloppet, tack vare att Guds Ande gav ledning till en broder att ge 25.000 kronor. Först var jag osäker om syftet, även om det alltid finns behov. MEN NU VET VI!

Det enda jag hoppas på är en gemensam vision med glödande viljor att ge evangelium till Islams folk och vinna så många som möjligt till tro och frälsning. Då kommer det att sätta igång en lavin, en kedjereaktion, en andligt kraftig tsunami bland 1000-tals muslimer i Sverige.

Nästa lördag den 28: februari kl. 12.00 vid Rissne Centrum ”Global Gemenskap”, kommer en ung kvinna som levde under bokstavstroende Islams förtryck, att berätta all dramatik och hur hon flydde, fann Jesus och nu är trygg.

Koranen om Jihad – många direkta citat återgivna

Jag publicerar här huvudtankarna i ett föredrag om hur Koranen beskriver Jihad. När Muhammed var i Mecka och han började formulera sin religion, då var det först mycket tolerans och ganska mjuka formuleringar. Efter flytten till Media kom budskap om att döda motståndare till Islam. När vi i svensk översättning av Koranen läser om att ”kämpa” så är arabiska texten tydlig med att använda ordet att ”döda.

Föreläsningen är en skrämmande beskrivning av det som väntar när Islam sprids ut över världen.

Jihad (att strida) för att äga/kontrollera i Islam

 

Ibn el Qim nämnde i Al-Zad och Ibn Hagar nämnde i Al-Tath olika sorter av Jihad:

 • Den personliga kampen
 • Satan
 • Utsvävning (muslimer som ej lever enligt Islam)
 • De otrogna (icke muslimer)

   

  Lösningen för den personliga kampen är att lära sig det som sägs om den i religonen, praktisera det man lärt sig och därefter utbilda andra om det.

  För att bekämpa satan ska du motarbeta allt han kommer med över dig samt alla lusta som förfinas.

  Jihad mot muslimer som inte lever enligt Islam börjar med handen (slag), därefter tungan och sist hjärtat.

  Jihad mot de otrogna fatk3 med handen, pengar, tungan och hjärtat.

  När Jihad blev en del av kallelsen sade Allah: ”Följ inte de otrogna och bekämpa dem med stor Jihad”(Sura 52).

   

  De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande; dock skall de som visar ånger innan ni har fått makt över dem skonas. Ni skall veta att Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. Sura 5:33-34

   

   

   

   

  Jihads olika faser

  Allah sade: ”Förlåt och förbise tills Allah säger sitt”, Sura 2:109??

   

  Allah sade: ”Säg till de som trodde att förlåta de som inte förväntar sig GUDs dagar. Han kommer till fullo att ersätta alla för allt de förtjänat”, Sura 45:14

   

  Det ska inte finnas något tvång i religion; den rätta vägen är nu tydlig från den felaktiga vägen. Den som fördömer djävulen och som tror på GUD, har det starkaste förbundet i sina händer; ett som aldrig brister. GUD är Den Som Hör, Allvetande. Sura 2:256

   

   Säg: ”Sanningen från er Herre [framstår nu klar och tydlig]; låt därför den tro som vill tro, och låt den förneka tron som vill förneka den.” För de orättfärdiga har Vi en Eld i beredskap [vars flammor] skall omsluta dem liksom tältduken [omsluter invånarna i ett tält]; och om de ber att få [stilla sin törst] skall de få dricka vatten hett som smält koppar, som bränner deras ansikten. Vilken djävulsk dryck! Vilken jämmerlig viloplats! Sura 18:29

   

  Om detta hade varit din Herres vilja skulle alla jordens invånare helt visst utan undantag ha antagit tron. Sura 10:99

   

   TILLÅTELSE [att kämpa] har de mot vilka ett orättfärdigt krig förs – och Gud har makt att ge dem stöd Sura 22:39

   

  Har ni lagt märke till de som uppmanades, ”Ni behöver inte slåss; allt ni behöver göra är att iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat),” därefter, när de uppmanades att strida, fruktade de människorna lika mycket som de fruktade GUD, eller till och med mer? De sa, ”Vår Herre, varför påtvingade Du oss detta stridande? Om Du bara kunde ge oss uppskov ett tag!” Säg, ”Materian tillhörande denna världen är lika med noll, medan Livet Efter Detta är mycket bättre för de rättfärdiga, ni drabbas aldrig av minsta orättvisa.” Sura 4:77

   

  Ingen profet får ta fångar såvida han inte medverkar i slaget. Ni människor strävar efter denna världens materia, medan GUD förespråkar Livet Efter Detta. GUD är Allsmäktig, Visast. Sura 8:67

   

  Hit räknas inte de som förenas med människor med vilka ni skrivit fredsavtal, eller de som kommer till er utan någon önskan att slåss emot er eller emot sina släktingar. Om GUD så önskat, skulle Han kunnat låta dem slåss emot er. GUD ger er därför ingen anledning att slåss emot dem om de lämnar er ifred, avstår från att slåss emot er, och erbjuder er fred. Sura 4:90

  Ni kommer att finna andra som vill sluta fred med er, även med sitt folk. Men så fort krig bryter ut slåss de emot er. Om dessa människor inte lämnar er ifred, erbjuder er fred och slutar att slåss emot er, får ni slåss emot dem när ni stöter på dem. Mot dessa ger vi er klar befogenhet. Sura 4:91

   

  När de Heliga Månaderna väl passerat (och de vägrar sluta fred), får ni döda idoldyrkarna när ni möter dem, straffa dem och motarbeta varje steg de tar. Om de ångrar sig och iakttager Kontaktbönerna (Salat) och ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), ska ni låta dem gå. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast. Sura 9:5

   

  8:65 ”De otrogna är enfaldiga; kräv att muslimerna bekämpar dem.” Sura 8:65

  En del av dem brukade säga, ”Ge mig tillåtelse (att stanna kvar); påtvinga mig inte en sådan prövning.” I själva verket har de på så sätt gjort sig skyldiga till ett hemskt lidande; Helvetet omger de icke troende. Sura 9:49

   

  Och vidtag alla rustningar ni förmår och håll stridshästarna i beredskap så att ni injagar skräck i Guds och era fiender och i andra vars existens ni är okunniga om – men som Gud känner. Och vad ni än ger [i kampen] för Guds sak skall gottgöras er fullt ut och ingen skall tillfogas orätt. Sura 8:60

   

  Ni ska slå tillbaka mot de som varken tror på GUD eller Sista Dagen, e heller förbjuder de vad GUD och Hans budbärare förbjudit, ej heller rättar de sig efter sanningens religion – bland de som mottagit skriften – tills de betalar skatten som ska betalas, villigt eller ovilligt.Sura 9:29

   

  O du profet, sträva mot de icke troende och mot hycklarna, och var hård när du handskas med dem. Helvetet är deras öde; vilken miserabel boning! Sura 9:73

   

  Och kämpa mot dem till dess förtrycket upphör och all dyrkan ägnas Gud. Om de upphör ser Gud vad de gör; Sura 8:39

   

  Möter ni de icke troende (i krig) får ni slå deras halsar. Tar ni dem tillfånga, får ni släppa dem eller hålla dem gisslan tills kriget tar slut. Om GUD så önskat, skulle Han ha kunnat ge er seger utan krig. Men Han testar er på så sätt med varandra. Vad gäller de som dödas för GUDs sak, kommer Han aldrig att låta deras uppoffringar gå till spillo. Sura 47:4

   

  När de Heliga Månaderna väl passerat (och de vägrar sluta fred), får ni döda idoldyrkarna när ni möter dem, straffa dem och motarbeta varje steg de tar. Om de ångrar sig och iakttager Kontaktbönerna (Salat) och ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), ska ni låta dem gå. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast. Sura 9:5

   

  Och din Herre lät änglarna framföra [detta budskap till de troende]: ”Se, Jag är med er” [och befallde dem att] inge de troende mod och tillförsikt [och låta dem veta:] ”Jag skall injaga skräck i förnekarnas hjärtan. – [Troende!] Låt nu [svärden] vina över [deras] huvuden och händer!” Sura 8:12

   

  De frågar dig om de Heliga Månaderna och om att strida i dem: säg, ”Att strida i dem är ett vanhelgande. Att avfärda GUDs väg och att inte tro på Honom och på heligheten av den Heliga Moskén, och att avhysa dess folk, är emellertid större vanhelganden i GUDs ögon. Förtryck är värre än mord. De kommer alltid att kämpa emot er för att få er att ändra riktning, bort från er religion om de kan. De ibland er som går tillbaka från sin religion, och som dör som icke troende, har förstört sina verk i detta livet och i Livet Efter Detta. Dessa har sin hemvist i Helvetet, där de vistas för evigt. Sura 2:217

   

  Minns att er Herre sa till änglarna, ”Jag placerar en representant (en temporär gud) på Jorden.” De sa, ”Kommer du att placera en som kommer att sprida ondska och utgjuta blod däri, trots att vi sjunger Dina lovord, prisar Dig, och upprätthåller Din absoluta auktoritet?” Han sa, ”Jag vet vad ni inte vet.” Sura 2:30

   

  Men det var Vår vilja att visa dessa förnedrade och förtrampade människor Vår särskilda nåd och göra dem till föregångsmän [i tron] och låta dem ärva [de ogudaktigas makt] och ge dem en säker plats på jorden, och Vi ville genom dem ge Farao och Haman och deras män en [försmak av] det som de ville skydda sig emot. Sura 28:5-6

   

  Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro. När Gud har talat behövs inga ytterligare vittnesbörd. Sura 48:28

   

  GUD lovar de ibland er som tror och som för ett rättfärdigt liv, att Han kommer att göra dem till härskare på jorden, precis som Han gjorde för de som kom före dem, fastställa religionen Han valt åt dem, och ersätta rädsla med frid och trygghet för dem. Allt detta för att de dyrkar endast Mig; de sätter aldrig upp några idoler vid sidan av Mig. De som inte tror efter detta, är de verkligt onda. Sura 24:55

   

  Israeliterna svarade: ”Vi har lidit ont både innan du kom till oss och efter det att du kom.” [Moses] svarade: ”Kanske skall er Herre förgöra er fiende och ge er [hans] land i arv och sedan låta er visa ert sinnelag med era handlingar.” Sura 7:129

   

  Förvånar det er att ni får ta emot en påminnelse från er Herre genom en man ur er mitt som varnar er? Minns att Han har gett er den plats som Noas folk förut intog och stärkt er makt och ert inflytande. Minns [med tacksamhet] Guds välgärningar, så skall det kanske gå er väl i händer. Sura 7:69

   

   Och minns att Han gav er den plats som stammen Aad [en gång] intog och gjorde er bofasta i en trakt där ni uppförde praktfulla byggnader på jämn mark och högg ut era bostäder i klippan. Minns [med tacksamhet] Guds välgärningar och sprid inte sedefördärv och annat ont på jorden.” Sura 7:74

   

  Vem är Den som bönhör den betryckte som ropar till Honom i nöd och befriar denne från det onda [som plågade honom], och vem är Den som har låtit er ta jorden i besittning? Kan det finnas en gud vid sidan av Gud? [Åt detta] ägnar ni knappast någon eftertanke!Sura 27:62

   

  Han är Den som gjorde er till arvtagare av jorden, och Han upphöjde vissa av er över andra i rang, för att testa er enligt det Han givit er. Säkerligen, är er Herre effektiv på att verkställa straff, och Han är Förlåtare, Barmhärtigast. Sura 6:165

   

  Det är Han som har låtit er ta jorden i besittning och därför faller förnekarens förnekelse tillbaka på honom själv; och förnekarnas ihärdiga förnekande fördjupar bara Guds avsky för dem och ökar deras förlust. Sura 35:39

   

  de som, om Vi ger dem makt och myndighet på jorden, förrättar bönen och ger åt de fattiga och anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt. Allt går till sist upp i Gud. Sura 22:41

   

  Har de inte sett hur många generationer före dem vi förintat? Vi etablerade dem mer än er på jorden, öste rikligt med välsignelser över dem, och försåg dem med flytande bäckar. Därefter förintade vi dem på grund av deras synder och ersatte dem med en ny generation. Sura 6:6

   

  Nej aldrig, vid er Herre; de är inte troende om de inte kommer till dig för att döma i deras dispyter, och sedan inte finner någon som helst tvekan i sina hjärtan till att acceptera din bedömning. De måste underkasta sig en total underkastelse. Sura 4:65

   

   

   

Koranen om syftet med JIHAD – muslimsk f.d. mullah undervisar

Vad står det i Koranen om JIHAD, muslimernas krig och idé om att strida för sin tro? En nyligen omvänd muslimsk ”mullah”, präst, i 30-årsåldern, som utbildades att bekämpa oss kristna, kommer att förklara begreppet och ge oss unik information.

Vi annonserar inte hans namn, utan kallar honom ”Thomas”. Han var präst i en moské i Mellersta Östern och efterfrågad predikant i Egypten, Saud-Arabien, Kuwait, Indien och flera länder. Han talar på arabiska och översätts skickligt av …sin tolk till svenska.

Alla är välkomna nu på lördag, den 21 februari kl. 12.00 i lokalen ”Global Gemenskap” i Rissne Centrum (Kavallerivägen 30 – mitt emot Hemköp),

Det är en ”Öppen Bibelskola” utan avgifter. Vi serverar en enkel kopp kaffe med en smörgås i en paus.

Strategin att vinna muslimer till kristen tro är för oss flera steg. Vi har tro och förväntan att under 2015 få vägleda minst ett hundra muslimer till tro och gemenskap med Jesus som Frälsare.

Märklig profetia går i uppfyllelse

Kyrkohistorikern Vinson Synan är ett känt namn i USA och anses mycket trovärdig. Han har skrivit ett stort antal böcker om Pingströrelsens utveckling och undervisar fortfarande vid ett universitet. Jag hade i går kontakt med honom därför att han var en nära vän och medarbetare till David du Plessi som var ett speciellt redskap för Gud i samband med den världsvida karismatiska väckelsen som berörde en halv miljard katoliker och fortfarande har ett betydande inflytande.

Vinson… Synan bekräftade för mig i går att David du Plessi flera gånger talade om att det kommer en stor andlig förändring inom muslimvärlden och massor kommer att ta emot Jesus till tro och efterföljelse. Enbart i Iran är det nu över en miljon nykristna, likaså i Egypten, men i minst tio länder pågår stora väckelser.

David du Plessi sa att när detta sker så kommer den helige Ande att vara orsaken till att nå in ibland muslimerna. Jag ska få mer bekräftat material om detta genom Vinson Synan.

Vi har ju också i Sverige en påtaglig andlig rörelse med muslimer som upptäcker Jesus och överlämnar sina liv att följa Kristus.

Nu mognar en andlig strategi fram och vi kommer med stor sannolikhet att få ta emot många muslimer under det här året som väljer Jesus. Jag ska berätta mer om detta i den här veckan. Själv är jag endast en medarbetare åt dem som står framme vid fronten.

Vår vision är att de muslimer som kom mer till Europa är sända hit gennom omständigheter Gud har planerat då han låter allt samverka till det bästa. Gud vänder motgång till framgång, han förvandlar det som ser hotfullt ut till att bli vår största möjlighet.

Nästa folkväckelse i Sverige…

Ni känner säkert till den karismatiska väckelsen som berörde närmast 500 miljoner katoliker över hela världen. David du Plessi var ett redskap i det sammanhanget. I slutet av hans liv profeterade han att nästa stora världsomfattande väckelse blir när muslimer tar emot Jesus och tror på Honom för att följa Jesus.

Vi vet av kyrkohistorien att i ett skede fick inte vanligt folk läsa Bibeln. Endast kyrkornas präster hade tillgång till Bibeln. När sedan Bibeln översattes till folkens språk, bröt reformationen, stora väckelserörelser fram över hela Europa.

Vanliga muslimer har inte haft tillgång till att läsa Koranen. Nu blir den allt mer tillgänglig. Då upptäcker vår tids muslimer att Koranen är motsägelsefull, men vid noga läsning finns så mycket av textsammanhang att Koranen ger Jesus erkännande och vägleder fram till tro på Jesus som Gudomlig. Tusentals, skaror av muslimer omvänder sig i vår tid till tro på Jesus. Nu händer det också i Sverige bland muslimer! Vid vår bibelskola på lördagarna går vi igenom hur Koranen bekräftar det Bibeln säger, även om vissa verser förnekar. Men vi kan förvänta oss en omfattande väckelserörelse av muslimer som kommer till tro på Jesus. Det vill jag vara med om, medan jag lever. Det ber vi om med tacksägelse. Det är som en vårens islossning i den muslimska världen.

”Treenigheten” och ”Helvetet” i Koranen jämförs med Bibeln

Den här onsdagsmorgonen har jag kontakt med Sumatra och den kvinna som leder pionjärarbetet med evangelister som når nya folkgrupper med evangelium. I går kom hon hem från en ö dit civilisationen ej nått fram. Det är små byar mellan bergshöjderna, man går till fots från plats till plats, ofta en hel dags vandring. Folket har en egen dialekt, tillber andeväsen, lever som människor för århundraden tillbaka i tiden. Här finns vi med och stödjer. Barnen ska få lära sig läsa och skriva. Ingen har gått i någon skola tidigare. Evangelister samlar dem, visar en Jesusfilm med batteridriven utrustning och berättar, får vägleda många till tro och ett nytt liv.

Den kvinna som driver bibelskolan på Sumatra har vittnesbörd om sig att vara en ovanlig personlighet, rikt utrustad med andliga gåvor, en ledargestalt av betydelse. Jag ser det som den förmån att få finnas i bakgrunden. Jag har aldrig mött henne, men vi har ständig kontakt i arbetet. Webbkyrkans vänner skickar nu ett tusen femhundra USA dollar till detta, cirka 12.000 kronor. Med små summor når vi många när varje evangelist har kring 250 kronor i månaden som underhåll.

Det som griper mig, inspirerar och motiverar att påverkas av , är målmedvetenheten att vinna nya människor till tro på Jesus och ett nytt liv med Kristus.

Här i Sverige måste antalet personligt engagerade kristna bli fler och mångdubblas. Vi kan väcka opinion, hoppas på bra politik, vilja bättre kultur, lagstiftning, lärdom m.m. MEN om antalet troende kristna minskar, förlorar vi ändå. Därför har vi nu lördagsbibelskolan i Rissne som följs av evangelisationsarbete. Ganska snart har vi en speciell webbevangelisation (1 mars) och planerar bokbord, mötesplatser i bostadsområden. Nu på lördag ger pastor Merzek Botros undervisning om ”Treenigheten” utifrån Koranens förnekelse och Bibelns bejakelse. Mitt ämne är farligt…. ”Helvetet i Koranen och i Bibelns undervisning”. Kommande lördagar får vi möta två starka f.d muslimska ledargestalter som nu försvarar tron på Jesus, intellektuell skärpa och andlig överbevisning. Välkommen med lördag kl. 12.00

 

Ulf Ekman berättar om ”Min Sanning” i Sveriges Television

Ulf Ekman intervjuas i Sveriges Television om ”Min sanning”. Programmet sänds i början av mars månad. Det blir intressant att lyssna till det samtalet. Han är unik som personlighet och påverkar sina medmänniskor. Men vad var det som motiverade honom att konvertera till den katolska kyrkan? Den sanningen kommer nog att beröras i TV-samtalet.

Ulf Ekman framträdde när både den lutherska kyrkan och de olika ”väckelserörelserna” hade förlorat det ursprungliga av egenskaper, verksamhet och motivation. Då kom denna karismatiska förnyelserörelse och väckte liv och hänförelse.

Men krisen inom Europas och hela västvärldens kyrkor har under tiden fördjupats, teologin har förvanskats, ytligheten har förvärrats, ingen av de sammanhang vi tillhör kan beskrivas som en väckelserörelse i ordets historiska betydelse. Även trosrörelsen försvagades.

Då konverterar Ulf Ekman till katolska kyrkan. Han känner intuitivt vad det är som händer i det större sammanhanget, det ingen riktigt vågar erkänna. Men vi får inte glömma att utan reformationen, väckelserörelserna, då hade den katolska kyrkan stelnat, varit död, nästan ruttnat som i graven. Så eländigt var det när Martin Luther framträdde, senare John Wesley med namnkunniga efterföljare ända fram till den moderna pingstväckelsen i USA och Europa, som tyvärr också kvävts av olika orsaker. Det är tack vare väckelserörelserna de historiska kyrkorna påverkades till förändring och förnyelse.

Min bön inför Gud är därför:
HERRE JAG BER ATT DU I DIN NÅD SKA UTSE NÅGON SOM KAN FRAMTRÄDA SOM DITT REDSKAP TILL FÖRNYELSE I TROHET INFÖR DITT ORD OCH INFÖR DIG HERRE JESUS KRISTUS!

Utse någon som Du Herre utrustar med andliga gåvor och profetisk skärpa, någon som Du kan använda för att hela befolkningen ska bli berörd, andligt, teologiskt, i alla avseenden.

ENDAST DU HERRE VET VAD SOM KOMMER ATT HÄNDA OCH MÅSTE SKE I VÅRT LAND BLAND OSS ALLA.

Vi är alla delaktiga i den verklighet som nu formar kyrkorna, de teologiska skolorna, landets kultur, sociala kris och politiska osäkerhet. Du Herre vet! Ske Din vilja!