Samling till bön söndagar kl. 16.00 i Rissne Sundbyberg

Adress: Kavallerigatan 30, 100 meter från T-baneuppgången ”Rissne” (10:an mot Hjulsta)

Läs om Du hinner och kan, en spännande målinriktning för att konkret, strategiskt, bedja och förvänta mätbara resultat.  

Målinriktad bön ger resultat!

Bibelns undervisning om hur bön fungerar, handlar om att få se mätbara resultat, tydliga förändringar, i våra egna liv, men också i relation till människor och förhållanden. Därför ber vi om att Gud ska manifestera sin makt och kraft.

Under hösten 2014 och inför nästa år vill vi vara med i ett nätverk formas av ungdom, yrkesaktiva och äldre människor, som tillsammans ska praktisera målinriktad bön.

T-banestation och busshållplats för sju linjer

Varje söndag från den 2 november kommer en gudstjänst att hållas i nya, fräscha lokaler, på Kavallerigatan 30 i Rissne, 100 meter från T-baneuppgången (10:an mot Hjulsta) och tio meter (!) från busshållplatsen i Rissne (Bussar 118, 155,157, 504, 512, 196 och 199 – unikt centralt för bussar från många håll!).

”Prayer Point – Mötesplats för bön (www.webbkyrkan.com)

Webbkyrkan på Internet kommer att från januari 2015 få ett kompletterande namn, nämligen ”Prayer Point” – Mötesplats för Bön. Adressen på Internet är även då www.webbkyrkan.com och jag finns kvar på Facebook med mitt namn (Stanley Sjöberg). Men inte för att diskutera utan för att låta allt som oroar, formuleras till bön!

I olika delar av världen och genom väckelserörelsernas historia har målinriktad, strategisk bön, förberett landsomfattande väckelseperioder med förvandlade människor som påverkat hela befolkningen.  

Det som motiverat till initiativet är upplevelsen av att Gud vill att vi ska ta ansvar i förbön för människorna i Rinkeby-Tensta- Kista-Husby, men också Sundbybergs stadsdelar.

Kristna och muslimer – Sverigefödda och utrikesfödda

Vi ska be för människornas olika situationer i deras vardag, att Guds Ande ska ha ett inflytande till god grannsämja, goda relationer mellan kristna och muslimer, Sverigefödda och utrikesfödda, olika språk och kulturella grupper.

 1. Vi ber om nya arbetstillfällen för unga människor, vi ber för butiker, tjänster, om ekonomisk trygghet och att området ska upplevas positivt.
 2. Vi ber att Guds Ande ska väcka längtan till Gudsgemenskap. Guds Ande ska ge människorna känsliga samveten. Vi ber att de ska få vara med om övernaturliga händelser som medverkar till tro.
 3. Vi ber för varje kristen som finns i de olika bostadsområdena. Vi ber att de ska få vara föredömen som människor och på det sättet väcka intresse för att få veta mer.
 4. Vi kan i bön, när vi upplever en tydlig Guds Andes ledning, i Jesu namn fördriva demoniskt inflytande, när konflikter riskerar att orsaka hat, våld och förstörelse.

 

Det finns några förslag till praktiska förberedelser inför en tid med uthållig, målinriktad bön för dessa områden.

 1. Vi vill kartlägga gatunamnen och i vår bön nämna gatunamnen där människorna bor som vi ber för inför Gud
 2. Vi vill ta fram namnen på de människor som bor på varje adress, för att be för dem.
 3. Vi vill efter en tid ge dem personliga hälsningar och visligt formulerade ”flygblad” som informerar om vem Jesus är och vad tron på Honom innebär.
 4. Vi vill informera om TV-program, olika kanaler på olika språk som vi kan rekommendera till dem som vill veta mer om vad tron på Jesus innebär.
 5. Vi vill samla information om församlingar och grupper som nu finns i dessa områden och be om Guds välsignelse i deras verksamhet. Det finns församlingar och mindre grupper av troende kristna, inom olika språkgrupper och vi vill tillsammans med dem be målinriktat. 

   

Bönegudstjänst för målinriktad, strategisk bön

Gudstjänstordning för strategisk bön
Vi ska läsa i Bibeln från Gamla och nya testamentets berättelser om bön och citera Bibelns löften om bönesvar. Ibland ges koncentrerade bibelstudier, men främst vill vi läsa Guds Ord.
Vi kommer att ha konkreta böneämnen för strategisk bön, med möjlighet att förvänta oss mätbara resultat, med vittnesbörd och påtagliga förändringar i de sammanhang som blir föremål för vår bön.
Böneämnen ska inte framläggas genom att berätta och beskriva något, utan alltid framställas i bön inför Gud.
Vem som helst, alla (!) förväntas vara aktiva och leda i bön. Det kan ske spontant, men också genom att läsa upp ett nedskrivet böneämne som finns i pärmen för att sedan med egna ord formulera sin bön.
I samband med gemensam sång kommer en kollekt att tas upp som helt går till den arabiska församlingsenheten inom Centrumkyrkan, för att stödja hyres- och verksamhetskostnader bland araber. Förutom ett omfattande arbete i Global Gemenskap sker uppföljning av evangeliserande TV-program på arabiska.
Bibelläsning:
I bön inför Guds härlighets tron
I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andre:

”Helig, helig, helig är HERREN Sebaot,
hela jorden är full av hans härlighet.”

Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sade jag: ”Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar
och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot.”

Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade:

”När nu detta har rört vid dina läppar,
har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad.”

Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: ”Här är jag, sänd mig!” Han sade: ”Gå och säg till detta folk:
(Jesaja 6:1-8)

”Över väsendenas huvuden syntes något som liknade ett himlavalv, likt underbar kristall, utspänt över deras huvuden. Under valvet var deras vingar utbredda rakt emot varandra. Varje väsen hade två vingar som täckte den ena sidan av kroppen, och två som täckte den andra sidan. När de gick, lät ljudet av deras vingar i mina öron som bruset av stora vatten, likt den Allsmäktiges röst, ett väldigt dån, likt dånet från en här. När de stod stilla, höll de sina vingar sänkta. Och en röst hördes från himlavalvet över deras huvuden där de stod stilla med sänkta vingar.
Ovanför valvet över deras huvuden syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Och jag såg något som liknade glänsande malm, omgivet runt omkring av något som liknade eld, från det som tycktes vara hans höfter och ända upp. Och neråt, från det som såg ut att vara hans höfter, såg jag något som såg ut som eld omgiven av ett sken. Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag.
Detta var den syn som liknade HERRENS härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade”.
(Hesekiel 1:22-28)
”Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. 15 Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. 16 I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat, skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft.

17 När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste 18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet”.
(Uppenbarelseboken 1:12-18)

Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden (Hebr 1:1-3).
Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam
Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter,* och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla (Ef 1:18:22).

Gemensam lovsång och tillbedjan:
Inför Din tron jag kommer nu Jag står på helig mark och jag ser Din härlighet
Din kärlek fyller mig när jag kommer nära Dig Jag tillber Dig min Gud inför Din tron

Vi vill hylla och tillbe Dig för att Du är den Du är skönast av alla Du är strålande vit och skön Du är allt min Jesus Herre och Gud Du är

Vi ber för alla i den kristna gemenskapen – församlingen
Tack Herre för varje man och kvinna, ung eller gammal, som vill kalla sig kristen och tillhöra en församling! Tack för alla som uttalar trosbekännelsen, ber och deltar i psalmer och lovsång! Tack för andligt mogna och rikt utrustade kristna människor, men vi tackar Dig också för de som tvivlar, de som misslyckas, men ändå vill tillhöra Dig. Tack att Paulus hälsade till församlingarna med ”Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om tal och all insikt” (1 Kor 1:3-4; Ef 1:2; Fil 1:2) ”Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er (Kol 1:3).
Trots svagheter och felaktigheter i dessa församlingar som hälsningarna riktades till, var den grundläggande inställningen tacksamhet inför Gud. Nu ber vi för varandra, för hela den kristna gemenskapen, styrk det som är svagt, uppmuntra dem som är missmodiga, upprätta dem som misslyckats, ge oss den helige Andes kraft till att leva så till sinnes som Du Herre Jesus Kristus var i den mänskliga gestalt och är i Din kärlek till oss alla idag.
Vi ber för ”kristna” som saknar andligt liv
Jesus sa att ”den som inte blir född på nytt kan inte se Guds Rike” (Joh 3:3) Många anser sig vara kristna människor på grund av sin familjetillhörighet och av gammal tradition. Man är kulturellt ”kristen” och i viss mån ”kristen” med sina värderingar. Men risken finns den bedömning som uttalades av Jesus om att ”du har namnet om dig att du lever, men du är död”(Upp 3:1).
Herre, vi ber för alla de som finns med i olika kristna traditioner men ändå aldrig upplevt vad det innebär att bli ”född på nytt” och få vara en ”ny skapelse i Kristus Jesus”. Det är 1000-tals människor i vårt land med olika kyrkobakgrund som måste få uppleva omvändelse, frälsning, förvandling och andligt liv. Herre, vi dömer ingen utifrån hur vi tänker om olika kyrkokristna, men vi ber Dig att komma med en andlig väckelse som driver alla att ta emot Dig för att uppleva en personlig frälsning, pånyttfödelse, till andligt liv. Herre sänd en väckelse och börja i mitt liv med andlig förnyelse och upprättelse.
Vi ber för dem som övergett sin tro och Gudsgemenskap
Jesus vår Frälsare och räddning! Vi ber för dem som vänt sig bort från Dig och valt att leva och dö utan Din frälsning. Vi ber för dem som förnekar vem Du är och vad Du har gjort för oss genom Din död på korset och Din seger över djävulens makt i dödsriket. Jesus, Du uppstod och har makt att frälsa, förvandla och rädda varje människa undan fördömelse och evighetens mörker.
Herre fräls dem och hjälp dem att förstå sin synd och att de behöver Din nåd för att få gemenskap med Gud och trygghet inför evigheten.
Vi ber för dem som blivit sårade i konflikter och skadade i sin tro genom oförstånd och kärlekslös kritik. Vi ber för dem som själva misslyckats och inte förstår att Du förlåter och upprättar.
Herre, upprätta dem och förena oss alla i en förnyad tro och gemenskap! Vi ber tillsammans i Jesu namn.

Vi ber för dem som lever i fiendskap mot Gud
Jesus vår Frälsare och räddning! Vi ber för dem som utan oro tillåter lögn, falskhet, fiendskap, förtal och våld. Vi ber för dem som inte har någon kärlek och respekt för sina närmaste i familjen, i släkten, bland grannar och människor de möter i samhället. Vi ber för dem som skadar sig själva med droger och alkohol, som kommer under inflytande av filmer och spel som njuter av att förnedra sina medmänniskor och påverkar till att svära, förbanna och visa förakt.
Herre, väck deras samvete till medvetenhet, vi ber att Din helige Ande ska kasta sitt ljus över deras skuld, med längtan efter befrielse och frälsning.

Vi ber för människor i nöd som behöver hjälp av Gud
Jesus vår Frälsare! Du vet att det finns mycket tyst nöd i samband med sjukdom och djup oro inför en oviss framtid. Herre, vi ber att svårt sjuka ska omslutas av Din närvaro så att de på det sättet få lära känna Dig. Vi ber att Du ska uppenbara Din närvaro i drömmar, syner, uppenbarelser, genom människor som ledda av Din helige Ande får förmedla Dina löften och ge dem hälsningar om att Du har omsorg om även den människa som själv inte tror på Dig.
Vi tror att Du kan låta under ske på ett övernaturligt sätt. Men vi vet att Du också använder läkare och sjukvårdens möjligheter att hjälpa människorna. Fram för allt ber vi att alla ska i sin längtan söka Dig och få möta Din nåd till frälsning.
Vi ber för alla i ledande ställning för nationen
Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen (1 Tim 2:1-4).
Herre, vi ber för Riksdagen, Regeringen, alla de olika politiska partierna i vårt land, myndigheter och institutioner för sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg, polisen, domstolar, fängelser m.fl.
Fram för allt ber vi att de ska uppleva Din helige Andes inflytande i sina liv. Befria dem från påtryckningsgrupper som vill trotsa de budord som gavs en gång för alla människor. Hjälp dem att ta ansvar för sanning, rättvisa och alla människors lika värde!

Vi ber för deras frälsning
Vi ber för bostadsområden i Rinkeby och Tensta, olika stadsdelar i Sundbyberg, Husby och Kista. Vi ber för varje människa i sin privata miljö, uppenbara Dig för dem och dra dem till Dig, fräls dem genom Din nåd, befria dem från allt som är synd och orenhet, förvandla dem genom en andlig pånyttfödelse.
Vi ber för alla inom olika affärsverksamhet i Rinkeby och Tensta, vi ber för personalen i restauranger och föreningar som engagerar sig inom idrott, kultur, studier m.m. Du Herre känner dem vid namn och vi ber om att längtan efter frälsning ska bli som en törst inom dem. Herre, fräls och förvandla, befria och upprätta människor i skuld och bundenhet.
Vi ber för kristna som är förföljda för sin tro på Jesus
”Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni vore deras medfångar, och på dem som misshandlas, som om det gällde er egen kropp” (Hebr 13:3).
Vi ber för fängslade och dödsdömda i Iran, i Pakistan, i Nord-Korea, men också för dem som frimodigt trotsar lagar som förbjuder Bibeln och inte tillåter att någon får berätta om sin tro på Jesus.
Vi ber om Guds beskydd genom heliga änglars vaksamhet och genom inflytelserika människor som kan förhindra att kyrkor vandaliseras och förstörs, i Kina, i muslimska länder och där fiender till kristen tro har makt.
Vi ber att Guds Ande ska ge kraft att uthärda lidande! Vi ber att heliga änglar ska ge mod och styrka åt dem som är dömda till att dö som martyrer för sin tro på Jesus. Öppna himmelens fönster så att de likt Stefanos får se in i Din härlighet och därför är befriade från ångest och smärta. Ta emot dem i Din härlighet, vi ber Herre, Jesus vår Frälsare!

Vi ber med samma känsla av sorg och smärta när vi hör om människor som tillhör olika religioner och traditioner, men förföljs, diskrimineras, dödas, av fanatiska islamister, men ibland också av totalt djävulsbesatta som ändå kallar sig ”kristna”, i Afrika, i Mellersta Östern, bland kurder och många fler folkgrupper. Herre, förbarma Dig!

Vi ber för de allra fattigaste och hemlösa
Herre, vi ber för de människor som på grund av fattigdom och hemlöshet har sökt sig till Sverige och nu finns i vårt land som tiggare utefter gatorna. Herre, vi ber för myndigheter och olika organisationer att de ska ta initiativ till att ordna boende åt dem som är hemlösa och fryser. Vi ber om idéer för att de ska kunna arbeta med enkla sysslor och få tillräckligt för sitt livsuppehälle. Vi ber för dem att i sin nöd också vända sig till Dig.
Vi ber för flyktingar och invandrare, de som flytt undan krig och förföljelse. Vi ber för muslimer som behöver få veta vad tron på Jesus innebär. Låt dem få uppleva Din kärlek och omsorg. Led dem till tro på Dig och frälsning genom Jesus Kristus vår Herre.

Vi ber för Sveriges landsbygd, bönder och livsmedelsproducenter
Gud, vi ber till Dig som genom Din skapelse gav oss möjligheter till de livsmedel som människorna behöver. Sveriges Kristna Bönder ber att Du ska välsigna deras åkrar och skog, deras utsäde och skördar, deras boskap och allt som förvaltas med ansvar för nationens livsmedel.
Du Herre gav oss bönen: ”Giv oss idag vårt dagliga bröd”. På grund av ekonomiska intressen överges landsbygden i förhoppning att köpa billigt från andra delar av världen. Vi ber att våra politiker ska förstå jordbrukets betydelse och vi ber för bönderna att de ska få ett starkare stöd och kunna fortsätta att odla och vårda det förvaltarskap Du har givit dem, till vårt lands bästa.
Vi ber för Israel och de arabiska grannfolken
Du Herre gav löftet till Abraham och det judiska folket, som ett utvalt folk av Dig. Du visade då Israels gränser, som det område där Du ville välsigna dem. Dina profeter har fastslagit och bekräftat Jerusalems betydelse som huvudstad och varje landsdel av löfteslandet som betydelsefull. Du lovade att samla det judiska folket. Nu har löftet gått i uppfyllelse, men fientlig opinion vill fördriva det judiska folket från Israel och hotar med död och förintelse.

TACK GUD FÖR ATT LÖFTENA OM FRED GÄLLER OCKSÅ FÖRSONING MELLAN ISRAEL OCH EGYPTEN OCH DE FOLK SOM BOR I SYRIEN OCH IRAK – DU HERRE VILL ALLA MÄNNISKORS BÄSTA! DU UTVALDE ISRAEL TILL ATT BETJÄNA OMVÄRLDEN – LÅT DEN VISIONEN SNART BLI UPPFYLLD!
Vi ber för Israels politiska och andliga ledare, ge dem vishet och styrka, mod och ödmjukhet. Vi ber om fred med den arabiska befolkningen och rättvisa och rättfärdighet i det internationella tänkandet, i opinionsbildning och bistånd som ges.
Kom snart Herre Jesus och upprätta Ditt herravälde med rättvisa, rättfärdighet och fred!

Vår viktigaste förbön är medmänniskornas frälsning
”Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? ”Ty Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe och därför har alla dött”.
Tack Jesus att Din frälsning gäller alla människor. Därför ber vi för varje familjemedlem. Släkting, granne och medmänniska vi möter. I ber för dem som bor i olika bostadsområden, i varje lägenhet, i varje rum.
Herre, materialismen och nöjeskulturen har förblindat människor inför sitt behov av Din nåd. Det som är synd inför Dig och skadar vår själ, driver människorna bort från Dig och från varandra.
Herre, väck deras längtan och tala till deras samveten! Låt sådant hända som driver dem till att bedja och vilja bli frälsta. Gör dem medvetna om evighetens allvar och påminn dem om det som ska ske i mötet med evigheten.
Låt oss få vittnesbörd om hur dem vi ber för, också påverkats, hur de fått möta Dig och hur de förvandlats, ty ”om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, något nytt har kommit” (2 Kor 5:17). Ge oss många sådana vittnesbörd när vi ber för våra medmänniskor.

Gemensamma sånger:
Han som är högst och regerar totalt Han är vår Gud Han som är evig och fanns före allt Han är vår Gud Han som talar till mörker Så ljus bryter fram Han är vår Gud Han som bistår med kraft Han är vår Gud
Låt Din makt bli känd genom oss o Gud Låt Din makt bli känd genom oss, o Gud
I min Gud har jag funnit styrka, i min Herre har jag allt, Han har öppnat för mig en väg och bytt min ängslan i jubelsång och bytt min ängslan i jubelsång

Min Gud, jag sjunker ner vid korsets fot och ber om denna djupa frälsning, som du av nåd oss ger. Min egenvilja krossa, all själviskhet fördriv. O Gud, mej helt förlossa, bli livet i mitt liv!
Som hjorten efter vatten jag längtar efter dej, med Andens hela fullhet, o Gud, välsigna mej!

O Jesus, helga mej och dra mej närmre dej, och till mitt sinnes ande och Gud, förnya mej!
Till hjärtats djup mej rena i blodets purpurälv, mej helt med dej förena och fyll mej med dej själv.
Som hjorten efter vatten…

Det finns ej någon mer än du som frälsning ger, och ej ens himmel räcker om inte dej jag ser. Ej dina gåvor heller har värde utan dej, blott du mej tillfredsställer, blott du är nog för mej.
Som hjorten efter vatten…

Min brudgum rik och skön, jag är din kärleks lön, mitt hjärtas djupa längtan är svaret på din bön. Mot din uppstungna sida jag måste luta mej,o, låt mej sedan lida och fröjdas blott med dej!
Som hjorten efter vatten…

Makten är i Jesu händer.
Allt är Honom underlagt.
Dödens udd är bruten.
Ondskans makt är krossad.
Han har vunnit seger. Han har makt.

Jesus har makt! Han har all makt! Han vunnit seger där på Golgata.
Jesus har makt! Han har all makt! Han vunnit seger på Golgata.

Frukta ej du Guds församling.
Herrens Ande bor i Dig.
Helig eld skall brinna.
Du skall övervinna.
Dödens portar hindrar inte Dig.

Jesus har makt! Han har all makt! Han vunnit seger där på Golgata.
Jesus har makt! Han har all makt! Han vunnit seger på Golgata.

Palestinsk stat erkänd

Den självständiga palestinska staten erkändes!

Efter första världskriget befriades Mellersta Österns befolkning från ockupation och ett 20¬tal självständiga stater bildades. Det judiska folket erkändes och tilldelades de områden som historiskt tillhörde Israel. En tid senare protesterade araber som gjorde anspråk på ”filisteernas” områden och ville att Nationernas Förbund skulle tilldela dem och erkänna en självständig palestinsk stat. Ordet ”Palestina” kommer från det gamla namnet ”filistéerna” som alltid uppträtt som Israels fiende.

Två tredjedelar av det område som var ämnat för judarna, gavs då till araberna som ville ha ett självständigt Palestina. Området utropades som Jordanien, den palestinska staten. Östra Jerusalem tillhörde fram till 1967 det moderna Jordanien.

Yasser Arafat ville störta Jordaniens kung och få makten över Jordanien, den palestinska staten. När han misslyckades och flydde inleddes kampen för att skapa ett nytt ”Palestina”, bredvid den legitima palestinska staten.

Idag behärskas Gaza av Hamas och Västbanken av Al Fatah. Båda dessa terrorgrupper har ett klart uttalat mål, nämligen att utplåna Israel och fördriva judarna.
Den socialdemokratiska regeringen med Miljöpartiet och Vänsterpartiet drivs av historisk okunnighet och en skrämmande tanklöshet när man nu vill påverka världsopinionen att erkänna ett nytt Palestina som vill ockupera Östra Jerusalem. De vägrar att låta Jordanien få finnas med i ett eventuellt återlämnande. Men när Sverige driver stöd för Hamas och Al Fatah är det en propaganda för krig och massmord.

Tack Gud att statsministrarna från Norge, Danmark och Finland, vägrade att stödja den svenska regeringens iver att erkänna det orättfärdiga förslag som framlades i den senaste regeringsförklaringen.

Jag tror att statsminister Stefan Löfvén är en god människa, men styrd av den regeringsledamot som trots medlemskap i det muslimska brödraskapet, har fått en ministerpost. Det är skrämmande, men samtidigt är jag trygg i den svenska demokrati som med en stark opposition inte kommer att tillåta ett judefientligt agerande.
Stanley Sjöberg

Politiska förändringar och folkväckelse genom bön

När Michael Gorbatjov blev Sovjetunionens president, hade samtidigt Metropoliten Pitirim, blivit invald i Duman Parlamentet. Metropoliten Pitirim var den rysk-ortodoxa kyrkans främste ledare i Moskva, jämförbar med en kardinal inom katolska kyrkan. Jag mötte honom vid flera tillfällen och var hans gäst tillsammans med Roland Nelsson (Erikshjälpen).

”Gud gav mig en enda uppgift i Duman”, berättade han för oss. ”Jag fick min plats på en stol mitt framför presidenten. Varje dag fixerade jag hans ansikte och bad inför Gud att hans inre skulle påverkas genom Kristi närvaro”, berättade han. Efter en tid väcktes idéerna som innebar den fred och försoning som berörde hela världen.

Det var i det skedet som också den polske katolske kyrkoherden Karol Józef Wojtyła i Krakow samlade folket till bön. Varje måndagskväll var kyrkan fylld och allt handlade om att få andligt liv genom Jesus Kristus och bli fylld av den helige Ande. En av prästerna besökte Citykyrkan i Stockholm där vi var med om den karismatiska väckelsen och han blev döpt i den helige Ande. Min medarbetare Daniel Ciszuk hade särskilt stor betydelse i den relationen.
Fackföreningen Solidaritet var en arbetarrörelse som vann seger genom att mitt på verkstadsgolvet stå på knä i bön och trotsa ateismen.

I Östtyskland kom förändringen när man började samlas till bön. En gång i veckan var det ett 70-tal baptister som möttes i bön. Samlingarna växte och blev snart 10 000-tals. Berlinmuren föll, Tyskland förenades, ateismens grepp över folket besegrades.

I Rumänien var det pingstvännerna som samlades till jättestora bönesamlingar och det påverkade hela utvecklingen till befrielse från förtryck och upprättelse av demokratin.

Ungdomarna som protesterade mot kommunismens förtryck i Kina och samlades på Himmelska Fridens Torg i Peking, hämtade sin styrka i bön. Många dödades, men utan att vilja hämnas. Jesus var deras förebild och de blev orsak till att kristendomen idag bryter fram med kraft över hela Kina.
Därför kommer vi att samlas till bön varje söndag eftermiddag kl. 16.00 i den nya lokal som upplåtits för ändamålet. Adressen är Kavallerigatan 30 i Rissne. Det tar en enda minut snett över gatan från T-baneuppgången och flera busslinjer stannar utanför porten till vår samlingsplats.
Hoppas det kommer många till strategisk bön för en väckelse i Sverige.
STANLEY SJÖBERG

Ett historiskt perspektiv på USA´s krig

Jag var inbjuden att lyssna till en föreläsning i går (onsdag) vid Stockholms Universitet. Professor Fredrik Logevall från USA gjorde en historisk tillbakablick på USA´s krig sedan ett hundra år tillbaka. Huvudämnet var nuvarande presidenten Barack Obama i relation till internationella konflikter. Grundprincipen i tänkandet har alltid varit att lösa problemen med diplomati, förhandlingar och inte med vapenmakt. USA´s ledare inser att det aldrig går att besegra ideologiska motsättningar med våld. Samtidigt har alla drabbats av verkligheten som drivit dem in i krig efter krig. Nu finns risken sedan ”Islamiska Staten” bryter fram, att det här kan bli Obamas ”Vietnam”. Man börjar med angrepp från luften, men tvingas sedan med marktrupper. Det som driver fram eskalering av konflikter är ofta ,media som triggar och dramatiserar och styr, om det inte finns tillräcklig mognad att handla oberoende av åsiktstryck.

Jag är själv en enkel frikyrkopredikant, dessutom pensionär. Men jag tror på dee ideal Jesus givit och då är krig med vapenmakt en helt främmande tanke för en trovärdig kristen mognad.

Jag hade tillfälle att besöka Moskva tillsammans med Roland Nelsson och gemensamt med en broder och vän som i ett skede var utrikesminister i Sovjet-Unionen. Vi mötte politiska ledare i Duman (Parlamentet) och de beskrev hur det ryska folket reagerar när EU och Nato expanderar och motiverar dem själva att förstärka sin vapenmakt.

Världen behöver ledare som har mod att avstå från våld och hot, för att istället ge tid och uthållighet för samtal, mötesplatser. Men det är nog en önskedröm. Samtidigt vet vi att tron på Jesus innebär en framtid när krigsredskap ska smältas ner och formas till jordbruksredskap. Det ska bli frid på vår jord… Jag ser fram mot att Jesus ska komma som Han lovat att snart vara här.

Syftet med allkristen inbjudan till bön

Lovsång som ett uttryck för tillbedjan inför Gud, är det som dominerar i många församlingar. När det fungerar med text och musik som lyfter personligheten till att fokusera i tillbedjan och lovsång, då är det starkt och rikt välsignat.

Stillhet i bön genom liturgiska former som medverkar till det inre lyssnandet med tankens koncentration och andlig mottaglighet, har också stor betydelse i vår stressade och kravfyllda tid. Många tänder ljus, släcker ner elbelysningen, använder rökelse, ikoner och liturgiska tecken (korstecknet) som hjälper den moderna människan att komma inför Gud.

Strategisk bön, målinriktad förbön med syfte att påverka till förändring, medverka till människors omvändelse och omständigheter att komma in under Guds herravälde, det är en form av bön som måste finnas när visionen är att vinna nya medmänniskor till tro, driva ondskan tillbaka, förändra kulturen och lagstiftningen bland beslutande myndigheter m.m.

Strategisk bön med syfte att påverka Rinke, Tensta, Husby, Sundbyberg, sker på söndagseftermiddagarna i höst, från den 2 november, kl. 16.00. Vi samlas i nya, rymliga lokaler vid Rissne Centrum, Kavallerigatan 30 – en minut från T-baneuppgången ”Rissne Centrum” och tio steg från busshållplatsen – så nära!!!

Vår uppgift är att ge ett andligt stöd till den arabiska församlingens mission i Sverige och i Mellersta Östern. Vi ska särskilt be för förföljda kristna i världen. Men vi ska också be målinriktat för enskilda människor, att de ska få vara med om övernaturliga händelser som leder till tro och andlig längtan.

Söndagseftermiddagar kl. 16.00 – en förbönsgudstjänst i Ny Samlingslokal i Rissne Sundbyberg

Vår arabiska församlingsenhet har nu fått kontrakt för att hyra en lokal med kontorsutrymmen och en större samlingslokal. Adressen är Kavallerigatan 30 i Rissne.
Det som motiverar mig att nu vilja ha tid för en regelbunden samling i Rissne på söndagseftermiddagarna, är upplevelsen av ”festivalen” på Järvafältet i augusti månad. Omkring 8000 kom och lyssnade, ganska många tog beslut om att överlämna sina liv åt Gud. Vi tror att det finns många i Rinkeby, Tensta, Husby och Sundbyberg som har en andlig längtan och intresse för de värderingar Jesus representerar. Flera tusen hem i Rinkeby har fått Jesusfilmen på dvd och vi vet att den visas i hemmen.
Missionshistorien och all resultatrik evangelisation förbereds alltid med målinriktad bön. Det vill jag undervisa om och praktisera, när inbjudan ges till den nya lokalen i Rissne. Där finns plats för 75-100 personer.
Strategisk förbönstjänst innebär att skriva ned namnen på dem som bor i bostadsområdena i Rinkeby och Tensta, namnen på butiker, företag etc. och metodiskt lägga fram dem i bön inför Gud. Det här motiverar mig att planera för en regelbunden samlingstid.
Det är också med tanke på hyreskostnaderna för den arabiska verksamheten. Dessutom har underhållet för Merzek Botros personliga ekonomi, nu upphört. ”Troens Bevis” i Norge har regelbundet givit sitt stöd i flera år. Nu har det upphört. Därför ska alla kollekter i Rissne ges till den arabiska församlingens ekonomi.
Min idé är att annonsera ”strategisk bön”. Jag vill ge exempel från Bibelns och väckelserörelsernas erfarenhet. Målmedveten bön har varit drivkraften i alla väckelserörelser som påverkat den andliga utvecklingen.

Så här vill jag annonsera söndagseftermiddagarna från den 2 november kl. 16.00 varje söndag
Stanley Sjöberg med allkristen inbjudan!
För ungdom, yrkesverksamma och äldre, varje söndag kl. 16.00 från den 2 november
Undervisning med exempel. som motiverar målinriktad, strategisk, resultatrik bön. Rapporter från muslimska områden i världen. Strategisk bön för förföljda, fängslade och dömda.
Vägledning till strategisk bön, att påverka människor i vårt närområde privat, på jobbet, genom församlingen.
Ny möteslokal vid Kavallerivägen 30 Sundbyberg, direkt intill (en minuts promenad!) T-baneuppg ”Rissne Centrum” Flera busslinjer. Läs mer på www.webbkyrkan.com