Angeläget böneämne nu på söndag

 

Angeläget böneämne:

Vi ber tillsammans för barn och barnbarn inom familjer där föräldrar och mor- och farföräldrar är engagerade för Kristus. Många ungdomar och yrkesaktiva har dessutom syskon, fler närstående, som behöver våra förböner.

De kanske lämnade sin församling, eller något har orsakat en tvivlande tro, en skadad Gudsrelation. Kanske säger de att ”visst har jag en tro”, men samtidigt har den bekännelsen förlorat sin betydelse i deras liv.

Ibland händer sådant som gör att de tar kontakt med mormor/morfar, farmor/farfar och ber dem ”tänk på mig”… inför något viktigt. Men man ser dem inte i kyrkan annat än 2-3 gånger under ett år.

Bed så här eller med egna formuleringar!

Herre, vi ber för vuxna barn till troende föräldrar, alla som tidigt hade en personlig tro och gemenskap med Dig, men nu är mer intresserade av karriär, sekulariserad kultur och allt annat som ersätter ett engagemang för Gud.

Herre, vi ber för dem som påverkats att förneka Dig och revoltera mot de värderingar som tillhör kristen tro och övertygelse.

Herre, välsigna dem så att de förstår att det är Du Herre som ger dem framgång, trygghet, problemlösningar och att de blir tacksamma för att få tro och tillhöra Dig!

Herre, gör dem medvetna om sitt behov av bön och andliga värden, att de vill läsa Bibeln och litteratur, kultur som håller tron levande och förstärks inom dem.

Löften i Guds Ord (1 Kor 7:14)

”Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore era barn orena, men nu är de heliga”.

Varje söndag kl. 16.00 i Rissne – ett spännande trons ”äventyr”

Gudstjänst med bibelstudium och tid för målinriktad bön

 Nu på söndag kl. 16.00 i Rissne!

Tema: ”Vad som händer när Guds Ande leder vår bön”

 Vi möts i lokalen i Rissne, Kavallerigatan 30, intill T-baneuppgången ”Rissne Centrum”.

Obs! Gå snett över gatan till HÖGER, vid busshållplatsen! Där är VÅR DÖRR! (En minuts promenad).

Parkera utan avgift vid norra infarten till Rissne, nedanför Hemköp!

Rissnelokalen blir fräsch, ljus, rymlig och välkomnande. Nu målas några väggar och monteras skåp, ett kök byggs in och det blir mycket bra. Ett missionscentrum, ”Global Gemenskap”!

Vi fortsätter varje söndag 23:e november – 11:e december kl. 16.00

Inför 2015 startar vi söndagen den 4 januari – varje söndag hela året!

Strategi och målinriktning:

Andlig påverkan över Rinkeby, Tensta, Rissne främst! Förberedelse inför strategisk evangelisation bland muslimer 2015. Alla böneämnen får nämnas och alla ges utrymme för ”fri bön”, spontant, under Guds Andes ledning!

Göran Peterson leder i lovsång och sång!

Tro och förväntan:

Nya medmänniskors frälsning! Passiva och anonyma kristna engagerade på nytt! Övernaturliga under för längtande och människor som behöver hjälp av Gud!

Välkommen att vara med!

Stanley Sjöberg

En slav har inget människovärde i deras ögon – 2014

Jag har berättat om slavflickan som för några veckor sedan hade blivit sjuk med hög feber och inte orkade gå till arbetet vid tegelbruket. När hennes pappa, som också är slavarbetare, vädjade till ägaren att låta dottern vila, då fick han ett raseriutbrott och slog ihjäl 12-åringen som han ansåg värdelös.

Några dagar senare friköpte jag slaven och hans son. Pappan skulle inte behöva vara kvar hos den man som mördade dottern. Då blev familjen utan bostad och vi ordnade ett rum, köpte möbler, husgeråd m.m.

Nästa steg var att ordna ett arbete åt den befriade slaven. Vi skickade pengar att köpa en rickshza för att han skulle kunna ha en ”taxirörelse”. En kristen lovade att ge körlektioner. Då blev de påkörda, svårt skadade. Men vi gav inte upp. Fordonet reparerades.

Den senaste helgen (16 november) försökte slavägaren slå ihjäl vår broder som hade visat kärlek till slavflickans pappa med körlektioner. Nu är den brodern, som heter PATRAS (=Petrus) på flykt och gömmer sig, rädd för sitt liv. Han bestraffas för att han hjälpte den befriade slaven och nu riskerar han att bli dödad. Han är ju bara en slav utan människovärde…

Det var mer komplicerat än jag trodde att friköpa en slav. Problemen har hopat sig och jag berättar endast några detaljer här.

Kanske tror någon att om vi har skickat en summa pengar så är allt bra. Men sanningen är att varje människoöde innebär svåra moment när vi vill kämpa för de fattigaste, slavarnas människovärde.

Vi ber för dem att de ska finna trygghet – trots allt!  

Men nu för tiden är det så många liknande berättelser och mycket värre händelser, så många här i Sverige orkar inte ens tänka på det som händer.

Vill Du vara med när vi ber tillsammans?!

Herre Jesus, vår Frälsare, vi kommer inför Dig i bön

Tack att Du tog emot den unga flickan Ishrat när hon blev dödad

Nu ber vi för hennes far och mor och syskon, men också för Patras som i kärlek ville hjälpa familjen efter dotterns död.

Vi ber att hans flykt undan slavägaren inte ska innebära att han blir fångad och dödad. Herre, sänd in ängel att beskydda honom! Rädda hans liv och hjälp honom

– han är i nöd!

Barnen till föräldrarna som kastades i elden

Jag fick just nu en rapport om de tre föräldralösa barnen. Deras morfar har dem med sig och gömmer dem, vågar inte stanna på en plats, rädd för deras liv. Idag var de i ”vår” kyrka men dessutyom är problemet att många släktingar runt omkring dem vill gärna ”tjäna” på deras tragedi och ta hand om pengar som ges. Vi uppmanas att vänta några dagar…. ge ingenting förrän klarhet har givits. Det sker försök att hitta en barnhem där de kan bli  trygga.
Stanley

Man och hustru brändes levande i helgen -dog som martyrer

Man och hustru, unga människor, kristna, fattiga, slavarbetare, vid en tegelbruksfabrik, misshandlades under helgen och kastades sedan in i den eld som bränner teglet. Det var i går. Deras kroppar kremerades. Innan de mötte döden hade de plågats med förnedring. Fattiga, enkla, kristna¨, har inget människovärde. Makens namn var Shashed Masih och hans hustru hette Shama – det här hände intill en plats som heter QASUR, strax intill gränsen mellan Pakistan och Indien.

Jag predikade där en gång och då menade man att jag var den förste som kom till den platsen och berättade om Jesus. Flera hundra män samlades kring mig på en öppen plats. Jag stod på en trälåda och förklarade vem Jesus är och vad Jesus har gjort möjligt genom sin kärlek och försoning. Plötsligt blev det oro bland lyssnarna. Prästen från moskén kom och trängde sig fram mot mig. Jag tystnade och var beredd. Han klev upp på samma trälåda, tog tag i mig, vände sig mot folket och började tala. Helt överraskande sa han med djup gripenhet att han längtat under hela sitt liv att få höra det jag hade predikat om…. vi gick sedan tillsammans över till moskén och där satt vi och samtalade, läste Bibeln och bad tillsammans.

Nu fick den här platsen sina martyrer. Jag har ännu inte fått veta detaljer och om de lämnade barn efter sig. Jag kommer att skicka det som behövs när vi fått veta mer.