Vi ber tillsammans för Israel och folket i Gaza

Vi ber tillsammans med ord från Daniels bok:
”Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan
Och låt Ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom
För Herrens skull.
Böj min Gud ditt öra till oss och hör, öppna dina ögon
Och se vilken förödelse som har drabbat oss,
Och se till staden som är uppkallad efter ditt namn”
Vår bön gäller också Israels grannar – i Gaza
Deras nöd är också vår djupa oro och sorg
Du Herre har bevisat rättvisa i Din omsorg om alla
Du har samlat Israels folk att komma hem till sitt land
Du ger rikedom och välsignelse till alla – både judar och araber
Om det som nu sker är en sista strid innan löftets tid ska komma
Då ropar vi till Dig – Tillkomme Ditt Rike snarast! Herre, Jesus Kristus, Messias, Härskarornas Herre – kom och grip in i det som nu sker!
Vi ber att kriget ska upphöra, våldet ersättas med samtal om fred
Herre – vi ber!
Nu råder ångest och oro i hela världen.
Kom snart med förvandlingen enligt Dina löften om en ny tid
I ber tillsammans i Jesu namn
AMEN

Israel angrips av kristna ledare i europeisk 30-tals språkbruk

Israel är ett land med en judisk befolkning med drygt sex miljoner innevånare. Inom Israel finns också1,6 miljoner araber. De har i stort sett samma möjligheter till välfärd som den judiska befolkningen.

De arabiska nationernas befolkning är närmare 370 miljoner. På Västbanken bor 2,3 miljoner palestinier och inom Gaza är det 1,6 miljoner innevånare.
Israel är ständigt utsatt för hård och ensidig kritik. Även bland Israels vänner väcks ibland misstanken att palestinska araber diskrimineras. Då är det viktigt att ta reda på fakta och inte fastna i den ensidiga kritik som riktas mot Israel.

Vi får inte glömma att i Jordanien och i Egypten, liksom i de ”palestinska” områdena, Gaza och Västbanken, har inte en enda jude rätt att bosätta sig. De som ändå bosatt sig inom sådana områden, ses som inkräktare. Inom Israel arbetar och bor araber tillsammans med judarna. Israel har en växande arabisk befolkning, med representation i Knesset och lever därmed i Mellersta Österns enda fungerande demokrati.

Arabländerna har tillsammans 13 000 000 (tretton miljoner kvadratkilometer) markyta i jämförelse med Israels 22 145 (tjugotvåtusen ett hundra fyrtiofem kvadratkilometer) mark! Israel har alltså mindre än två procent landyta! Inom detta område lever och arbetar1,6 miljoner araber med närmast samma löner och sociala förmåner som den judiska befolkningen. Det är inte rasism!

Under lång tid har hotet om en ny förintelse av judar i Israel uttalats. I flera år har raketer med dödande förmåga skjutits in över Israels befolkning. I ett sådant spänningsläge är det förståeligt att relationerna blir ansträngda mellan de båda befolkningsgrupperna även inom Israel.

Kravet på en intervention av stormakterna för att fördriva judarna ut ur sitt land, framställs nu samtidigt som den Islamiska Staten tvingar de kristna i Irak att välja mellan att lämna sitt hemland eller dö för svärdet. Är den svenska Diakonialedningen redan nu i samverkan med den Islamiska Statens etniska utrensningskampanj? Vem är egentligen rasistisk?

Historisk rättvisa måste höras i kommentarerna om judarna i Israel

I 600 år var Israels land under det ottomanska rikets ockupation. Ända sedan Nebudkadnessars angrepp var Israels folk fördrivna, hela området ockuperat. 1917 befriades Palestina och en enig Nationernas Förbund slog fast att judarna nu skulle få tillbaka sitt förlorade land. Efter det ottomanska väldet befriades Mellersta Österns länder från ockupationsmakten 1917 och under de följande åren gavs nationell suveränitet till mer än ett tjugotal länder. Då välkomnades judarna till Palestina. Kring 1922 ångrade sig de araber som bodde inne i Palestina och ville att de också skulle få sin del av Palestina. Då delades Palestina så att araberna fick tre fjärdedelar och judarna 25% av det ursprungliga Palestina. 1947 ville araberna inte ha judarna som grannar och när staten Israel utropades, angreps de av alla sina grannar med syfte att utplåna dem.
1967 angreps Israel på nytt för att förinta det judiska folket och då erövrades de områden som nu anses som ockuperad mark. Men inne i Israel bor 100 000-tals araber som har större mänskliga rättigheter i Israel än de har i något av sina egna länder.
I början av 1970-talet försökte Yasser Arafat göra revolution inne i Jordanien. Han misslyckades och flydde till Libanon. Därifrån attackerade han Israel. Senare bodde han i Tunisien och när han sedan kom till de palestinska områdena ville han utropa en egen statsbildning med syfte att utplåna Israel.

Israel är ett land med en judisk befolkning som nu är cirka sex miljoner innevånare. Inom Israel finns drygt1,6 miljoner araber som i olika opinionsundersökningar uttryckt solidaritet och tacksamhet för att få bo i Mellersta Österns enda demokrati, med samma möjligheter till välfärd som den judiska befolkningen.
De arabiska nationernas befolkning är närmare 370 miljoner. På Västbanken bor 2,3 miljoner palestinier och inom Gaza är det 1,6 miljoner innevånare.
Arabländerna har tillsammans 13 000 000 (tretton miljoner kvadratkilometer) markyta i jämförelse med Israels 22 145 (tjugotvåtusen ett hundra fyrtiofem kvadratkilometer) mark!
Israel är ständigt utsatt för hård och ensidig kritik. Även bland Israels vänner väcks ibland misstanken att palestinska araber diskrimineras. Då är det viktigt att ta reda på fakta och inte fastna i den ensidiga kritik som riktas mot Israel.
Vi får inte glömma att i Jordanien och i Egypten, liksom i de ”palestinska” områdena, Gaza och Västbanken, har inte en enda jude rätt att bosätta sig. De som ändå bosatt sig inom sådana områden, ses som inkräktare. Inom Israel är däremot araber välkomna att bo, arbeta och med judarna. Israel har därmed en växande arabisk befolkning, med representation i Knesset och lever därmed i Mellersta Österns enda fungerande demokrati.

Moskéernas budskap i fredagsbönen – igår!

Idag – lördagen den 19 september – får de kristna välja mellan att förneka eller bli avrättade. ISIS radikala maktenhet för Islam ger de kristna ingen nåd. Läs nyheterna. I morgon kl. 15.00 i Centrumkyrkan har vi speciell förbön för Iraks kristna: –

Moskéernas budskap vid fredagsbönen
Rapport från norska nyheter:

Vi gir dere tre valg; konverter til islam, betal beskyttelsesskatt og hvis dere nekter dette har dere kun valget om sverdet igjen, heter det i en uttalelse fra ekstremistene i ISIL – Den Islamske staten i Syria og Levanten.

Dette melder CNN og flere andre internasjonale medier lørdag. Uttalelsen ble lest høyt fra alle byens moskeer under gårsdagens fredagsbønn.

NTB skriver at den kristne befolkningen kun fikk en frist på fem timer til å komme seg ut av byen, mens BBC melder at fristen er satt til klokken 12:00 lørdag formiddag.

- Noen familier ble fratatt penger og smykker da de flyktet, sier Abu Rayan, en av mange kristne som flyktet, i følge Al Jazeera.

- Jeg vet også at noen hjem allerede har blitt konfiskert og jeg vet om familier som har gitt husnøkler til sine naboer med et håp om at de selv kan vende tilbake en dag, sier Rayan videre.

Hur Guds Ande berikar ditt liv i arbetet

Vi är helt beroende av Den Helige Ande
I samband med att Jesus uttalade ”missionsbefallningen” som handlar om att gå ut i hela världen och vinna människor till tro och omvändelse, då sa han samtidigt att; ”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig” (Apg 1:4). ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns” (Apg 1:8).
Världen kan inte påverkas till tro annat än genom den helige Andes kraft och ledning. Varje fas i kristendomens utveckling har handlat om att enskilda människor och hela nationer har upplevt hur Guds Ande varit utgjuten som en elektrifierande atmosfär, men också som en tydlig personlig närvaro med skärpa i budskapet, kraft till förvandling och med övernaturliga kraftgärningar.
1. Guds Andes hjälp måste bli en personlig relation
Genom hela Gamla testamentets historia kan vi se hur de som var redskap till andliga kraftgärningar, hade en personlig relation till Guds Ande. De som följde Jesus fick se hur Guds Andes kraft och visdom verkade genom Honom. Nu måste vi själva få en personlig relation till Guds Ande.
”Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom”(Rom 8:9). ”Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn” (Rom 8:16). Uppmaningen till lärjungarna att inte börja med någon verksamhet, förrän Guds Ande hade uppfyllt dem, gäller också oss i vår tid.

2. Hur Guds Ande påverkar våra medmänniskor som ska bli frälsta

Vi läser tillsammans i Bibeln om hur det fungerar. Jesus undervisade om att det är Guds Ande som kan överbevisa människorna (Joh 16:8-11) om att de behöver frälsning och motivera dem att ta ställning.
Vi kan argumentera och förmedla övertygande fakta. Det som överbevisar våra medmänniskor är i det avgörande ögonblicket en andlig upplevelse som berör både intellekt och känsla, både vilja och förstånd. Guds Ande når in i samvetet och väcker längtan efter renhet och sanning.
Guds Ande förhärligar Jesus och hjälper människor att förstå (Joh 16:14)
Vi lär naturligtvis känna Jesus genom att studera evangelierna, lyssna till vittnesbörd av dem som har mött honom. Men ingenting kan jämföras med den inre förvissning och klarhet som ges genom Guds Andes vittnesbörd.
Guds Ande ger den Gudsnärvaro som kan jämföras med hur Jesus var närvarande som människa bland lärjungarna (Joh 14:16).
Guds Ande befriar personligheten i det som sker i en andlig pånyttfödelse och i dopet i den helige Ande (Rom 8:2).

3. Hur tar vi emot den helige Ande på ett personligt sätt?

I samband med att du tagit emot Jesus som Frälsare i ditt liv, har du också fått en relation till den helige Ande (Ef 1: 13-14). Den som tagit emot Jesus har också fått den helige Andes närvaro i sitt liv. Därför är det viktigt att bli medveten om Guds Andes närvaro. Du ska inbjuda Guds Ande att leda och påverka ditt liv. Bli uppmärksam på Guds ledning. Fördjupa din relation till Guds Ande.

Det handlar om att vara lyhörd när tankar väcks och du känner dig uppmanad, som om det vore din intuition, din tanke, som Guds Ande ofta använder som språkområde. Bed och för vänta dig att också få tala i tungomål som är ett bönespråk som öppnar dina sinnen för Guds Andes närvaro. Läs Bibeln och upplev hur ett ord, ett sammanhang, blir så starkt levande. Bibeln är för Guds Ande vad klaviaturen är för pianisten. När Du öppnar din bibel kan Guds Ande ge dig uppmärksamhet kring ett speciellt löfte, en händelse som blir förebildande.

Gazaområdet får det bättre under Israel än med Hamas regim!

Om Israel driver ut Hamas från Gaza och tar ansvar för området, ekonomiskt, politiskt, då beskrivs det som en ”ockupation”. Det skedde även 1967. Då hade hotet om att utplåna Israel drivits till en oacceptabel nivå av våld. Hur såg det ut i Gazaområdet under tiden framåt?

I en bok med titeln ”The Israel Test”. I den granskas Israel av författaren George Gilder (Richard Vigilante Books) och ger oss en rad fakta.100.000 palestinier fick arbete! Innan 1967 var 60% av alla män arbetslösa på Västbanken och i Gazaområdet,. Ytterligare arabiska flyktingar bodde i läger där 83 procent var arbetslösa. De var helt beroende av biståndspengar från andra delar av världen. Efter att Israel tog det politiska ansvaret i dessa områden, fick mer än 100 000 palestinier arbete inom Israel!

Två tusen industrier byggdes upp som efter1967 gav palestinier arbete med i genomsnitt 80 dollar, cirka 600 kronor i månadslön. 1987 hade i genomsnitt inkomsten stigit till 1 706 USA-dollar per person. Efter tjugo år under Israels ledning hade inkomsterna alltså ökat till mer än 12 000 kronor.

Gaza var då världens fjärde snabbast växande ekonomi. Under 1970-talet var Västbanken och Gaza världens 4: e mest snabbast växande ekonomi, med industrier och företag som importerade och exporterade.

Innan 1967 förväntades en palestinier leva i genomsnitt 48 år, medan år 2000 den genomsnittliga åldern för män var 72 år!

1967 hade 20,5 procent av palestinierna elektricitet i sina bostäder. Knappt tjugo år senare, 1986, då hade 92,8 % elektricitet dygnet runt i de s.k. ”ockuperade” områdena.

Innan 1967 fanns inte ett enda universitet inom Gaza och Västbanken. År 1990 hade Israel byggt sju universitet för palestinsk ungdom och 16 500 studenter fick nu högre utbildning.

Under de år Israel tog ansvar för Gaza behövdes inga internationella biståndspengar. Välfärden ökade, steg för steg när pengar inte användes till att köpa vapen och alla engagerade sig för det palestinska folkets goda framtid.

Krig är något fruktansvärt! Konflikter ska lösas i dialog. Det måste finnas positiva lösningar för båda parter. Men jag förstår Israels dilemma, även om jag inte sympatiserar med militära offensiver. Israel kan inte heller kapitulera inför att år efter år utsättas för ”palestiniernas” terror. Israel är det judiska folkets nationella hem och det som händer nu är förutsagt i Bibeln. Israels fiender kommer inte att lyckas!

Stanley Sjöberg

Så leder Gud även när livet är orättvist!

Jag har berättat om evangelisten på Sumatra som på grund av svår olycka inte har några fötter och ben att gå på. Hon har släpat sig fram med hjälp av sina händer. under 2-3 veckor bad jag och fantiserade om att skaffa henne en handikappcykel som man ”trampar” med händerna. I en söndagsgudstjänst i Aspnäskyrkan i Järfälla fick jag veta att det finns sådana och nu har vi som jag ska hämta på tisdag i Norrköping för att packa och sända med flyg till Jakarta och med lastbil och färjetransport till Sumatra. Vi ber om att allt ska gå bra och tullpersonalen inte ska kräva ”Sacceus-mutor” vilket är vanligt. Cykeln är 5-växlad, stadig och begagnad men renoverad.

Idag läste jag en artikel av pastor Younghoon Lee som efterträtt pastor Yonggi Cho i Sydkorea. Han berättar om SUN-TAE KIM som tio gammal förlorade båda föräldrarna i Koreakriget. Själv blev han helt blind av en granatsplitter. Men överlevde. Helt ensam. Han blev en gatans tiggare. Ofta med skador av vinterkylan och några tillfällen förgiftad av sådant han trodde var mat. Han bad till Gud och mötte Jesus i en uppenbarelse. Så togs han emot vid en skola och visade sig begåvad, även i högre studier vid universitet. Han blev Sydkoreas manlige ”Hellen Keller” som grundat skolor för blinda barn. 200 000 blinda har fått operativa ingrepp som gjort dem seende. De synskadade har fått biblar som de lärt sig läsa med fungertoppkänsla. SUN-TAE KIM är en av Sydkoreas efterfrågade predikanter. Nu pensionär, men fortsatt visionär.

”För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa” – i ett längre perspektiv!

Dramatik i Mellersta Östern kan vara ”tidstecken”?!

Krig har brutit ut mellan Israel och det palestinska Hamas. Namnet ”Hamas” betyder på engelska ”violence” = våldsamhet. Under lång tid har hotet om att utplåna Israel upprepats. År efter år har Israel drabbats av projektiler med dödande förmåga, men inte lyckats eftersom Israels befolkning uppmanats att inom några sekunder söka skydd.
Nu är det ett större allvar. Det är krig. Bomber fälls. Gaza drabbas. Även Israel. I nuläget är Israel militärt överlägsen. Men risken finns att de arabiska grannfolken mobiliserar. Iran har länge hotat att utplåna Israel Det kan snabbt utvecklas till ett storkrig. Den hänsynslösa terrororganisationen ISIS drar fram som en ökenstorm och syftar till ett totalt maktövertagande. Namnet betyder “Islamic State in Iraq and Syria”.
Början av det här året uppmanades vi att vara beredda på att något avgörande kommer att hända i relation till Israels land och folk. Nu i september inträffar nämligen en solförmörkelse och en formation av att månen blir blodröd. Jesus förutsade att det skulle vara tecken på att ”Herrens dag” ska inträffa. Profeten Joel hade samma budskap och även i Första Moseboken berättar Bibeln att Gud använder kosmiska förändringar som tecken på tidshändelser av betydelse.
Jag har inte sagt och kommer inte att spekulera kring frågan om när Jesus kommer tillbaka. Däremot är jag övertygad om att Bibeln har en tidsplan för Israels folk och land.
SOMMAREN 2012 SKREV JAG SÅ HÄR OM DETTA I HEMMETS VÄN:
Solen förmörkas och månen blir blodröd

Vi har ibland hört nyheter om den forskning som pågår i rymden från något som heter ”NASA” och är en förkortning av något som heter ”National Aeronautics and Space Administrataion”. Vad det handlar om är USA`s ambition att upptäcka månen och andra områden utanför jorden i universum. Det handlar också om att skjuta upp satteliter för kommunikation och forskning som gäller vårt klimat och sannolikt vissa militära idéer som innebär skrämmande möjligheter för stormakterna.

Bibelläraren Mark Blitz
Jag har de senaste veckorna läst något om det här. Bland annat har en bibellärare i USA som heter Mark Blitz uppmärksammat något som NASA iakttagit om solförmörkelser och när månen förvandlas till blodröd färg.

Tre historiska händelser
Det märkliga är att när Israel proklamerades som självständig stat år 1948 var det både en solförmörkelse och vid flera tillfällen förvandlades månen till blodröd färg. Man har också konstaterat att 1967/68, i samband med sexdagarskriget och att den israeliska armén intog Jerusalem, var det också samma kosmiska händelser. När judarna drevs ut ur Spanien 1492 inträffade också att månen förvandlades till blod och solen förmörkades. Det sker också vid samma datum som judarnas påskhögtid och andra högtider såsom Lövhyddohögtiden.

Det händer 2014 eller 2015
Under vårt århundrade kommer månen att förvandlas till blod och solen förmörkas, vid ett enda tillfälle – år 2014 eller 2015. Så säger Mark Blitz som studerat den information som NASA lämnat ut. Frågan är alltså om något mycket speciellt kommer att inträffa om fem år. Är vi nu i början av den sjuåriga vedermödans tid? Kan det handla om att Jesus ska komma som Messias och upprätta sitt fridsrike? Eller handlar det om något mycket dramatiskt som ska ske i relation till staten Israel?

Jesus profeterade om detta
Gamla testamentets profetia är att ”solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda” (Joel 2:31). Profetian upprepas i Apg 2:20-21 med den enda skillnaden att Herrens dag då kallas den stora ”och härliga”. Även Jesus talade om att i samband med den svåra vedermödan på jorden, som följs av ”Människosonens ankomst”, ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken (Matt 24:29-30).

Skapelseberättelsen
Det märkliga är att när Bibeln berättar om skapelsen, står det att solen och månen fungerar som tecken för särskilda tider. Ordet ”tecken” kan också översättas med ”signaler” och uttrycket ”särskilda tider” är de hebreiska ord som också används när de judiska högtidsdagarna omnämns i Bibeln (1 Mos 1:14-18).

Varning för farliga slutsatser
Vi förundras över Bibelns märkliga förutsägelser som stämmer så exakt med det som nu sker inom världspolitiken, i den globala ekonomin, i relation till klimatet, miljön, livsmedelskrisen, i andliga företeelser etc. Den som har respekt för Bibeln som Guds Ord, kan inte vara likgiltig inför de iakttagelser som gjorts av NASA och nu kommenteras av Mark Blitz. Samtidigt menar jag bestämt att han är för snabb med sina slutsatser och är på farligt område i sitt tänkande, när han fastslår att Jesus ska komma tillbaka 2014 eller 2015.
Stanley Sjöberg

Guds uppdrag för mig och oss alla

Guds uppdrag nu
Vi måste motivera alla med en personlig kristen tro, att bli aktiva, mer öppet ta ställning, utan att därför upprepa gamla former som inte är bra för vår tid.
Det innebär att vi alla behöver förnya och fördjupa kunskapen om det vi tror på. Vi måste kunna beskriva det vi tror på så att vanligt folk begriper det. Vi behöver hjälpa varandra att ge ett tydligt, enkelt, klarläggande skäl för vår tro.
450 000 muslimer i Sverige måste få kunskap om Jesus, VEM Jesus är och vad Jesus betyder för mänskliga relationer och på vilket sätt man får ett rikare liv i gemenskap med Jesus, än om man inte har kontakt med Honom.
Muslimer är medvetna om att Jesus föddes av jungfrun (!) Maria, hans mor. Muslimer har läst i Koranen om hur Jesus helade de sjuka, uppväckte döda och gjorde övernaturliga under. Muslimer känner till att Jesus är vår Förebedjare inför Fadern. Muslimer tror att Jesus ska komma tillbaka för att upprätta fred i hela världen.
Vi är medvetna om att muslimer uppfattar Jesus på ett annat sätt än som vi kristna har lärt känna Honom. Men nu är det viktigt att anknyta till det vi är överens om och stödja muslimernas andliga längtan. När de får möta Jesus kommer de att förstå mer och få klarhet om vem Jesus verkligen är.
Det finns ett viktigt ord i Bibeln: ”Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt. Med respekt och ett rent samvete…” (1 Petr 3.15).
Jag har periodvis ägnat tid åt många interna diskussioner mellan oss inom kyrkornas värld. Även om jag är övertygad om det jag har framfört, så vill jag lämna alla sådana samtal och ägna hösten 2014 och den tid vi har framför oss, helt och 100 procent till att förklara och försvara det mest grundläggande i vår tro och övertygelse.
I mitten av augusti vill jag försöka komma in på olika sociala medier, inte för att diskutera, men informera om aktuella program i Webbkyrkan. Min tanke är att utgå från Johannesevangeliet och redovisa grundläggande fakta och sanningar. Jag ber om Guds Andes hjälp och tror att jag fått ett uppdrag av Gud för denna förnyade satsning.
Stanley Sjöberg