Vi ber till Gud och muslimer ber till Allah – finns det någon skillnad?

Det tar tid att skriva en bok, även om den inte är så omfattande. Just nu avslutar jag några sådana projekt. En av dem kommer ut på svenska innan midsommarhelgen och handlar om en jämförelse mellan Bibeln och Koranen. I början av boken berör jag en viktig fråga som jag gärna vill testa här.

Bibelns Gud och Koranens Allah

Riktar sig vår bön i kyrkan till samme Gud som anropas i världens moskéer? Frågan måste ställas innan vi fördjupar samtalet om Bibeln och Koranen. Kristna i Indonesien, Turkiet och Mellersta Östern tillber Allah som är den språkliga benämningen i alla bibelöversättningar.

Även om Koranen ger en annan förståelse av Gud än Bibeln ger, är det ändå så att många muslimer ber till skapelsens Gud som vi har lärt känna genom Bibeln. I Apostlagärningarna berättas hur Paulus mötte de människor som tillbad ”en okänd gud”. Då förklarade Paulus för dem att ”vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er” (17:23). Sedan fortsatte han att förklara vem Gud är och bekräftade att även om de inte hade rätt kunskap om Gud, var han inte långt borta från någon enda människa.

När kristna människor inbillat sig att Gud är med dem i krig och våldshandlingar för att angripa exempelvis muslimska nationer eller andra folk, då har dessa kristna en felaktig gudsbild och missbrukar Herrens namn.

När Islams förespråkare använder Allah till att uttala förakt inför judar och kristna eller i Allahs namn uttala grymma straff och dödsdomar över människor som Bibelns Gud ger förlåtelse och upprättelse, då har Islams präster missuppfattat vem Gud är.

Jag tror att många som ber i moskéerna och vänder sig till Allah med ärlig längtan, får hjälp av Gud, tack vare Jesus och den försoning som är en möjlighet för alla människor. Bibeln låter oss förstå att många, trots att de är omedvetna om vem Jesus är som Guds Son och vår Frälsare, ändå kan bli välsignade av Gud, tack vare Jesus.

Samtidigt är det angeläget att klart och tydligt deklarera orden i Apostlagärningarna att ”hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta” (4:12). Det är en väsentlig skillnad att få tillfälligt hjälp av Gud i jämförelse med att ha en trygg gemenskap med Gud. Då är vi helt beroende av Jesus som Försonaren, Medlaren och Frälsaren!

Med hjärtlig fridshälsning
Stanley Sjöberg

9 reaktion på “Vi ber till Gud och muslimer ber till Allah – finns det någon skillnad?

 1. Pingback: Vad menar Stanley Sjöberg? | Vakna Sverige

  • De som angriper de kristna i arabvärlden för att de använder ordet ALLAH, liksom i Indonesien, Turkiet, Malaysia etc ., kränker dem som är trogna intill döden och lever för att vittna om Jesus i muslimvärlden. Bibelöversättarna har under hela 1900-talet använt ordet ALLAH om Gud. Det handlar om språklig kunskap och att kritisera detta är mycket oförståndigt.
   Stanley Sjöberg

 2. Hej!
  Att tro att vi har samme Gud som muslimernas gud bara för att Paulus lyckades ”sälja in” vår Gud på ett listigt sätt, är att bedra oss.
  Folket i Athen trodde förvisso på en okänd gud, men inte vår Gud. Det Paulus gjorde var att få acceptans för VÅR Gud genom att använda deras okända gud (listigt).

  Koranen är TYDLIG på vem deras gud är. Deras gud har ingen son.

  [4:171]EFTERFÖLJARE av tidigare uppenbarelser! Gå inte till överdrift i [utövningen av] er religion och påstå inte om Gud annat än det som är sant! Kristus Jesus, Marias son, var Guds Sändebud och Hans ord förkunnat för Maria och ande av Hans [ande]. Tro därför på Gud och Hans sändebud och säg inte: ”[Gud är] tre.” Upphör för ert eget bästa! Gud är den Ende Guden. Stor är Han i Sin härlighet, fjärran från [tanken] att Han skulle ha en son! Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Ingen behöver en ytterligare beskyddare utöver Gud.
  http://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=4&verseNr=171&langID=

  Ps.
  Även om det finns muslimer som skulle tro på en Gud med Jesus som son och Gud, så är det MYCKET riskabelt att jämställa deras gud med vår Gud.

  Frid
  Jan-Åke Nordin

  • Jag berättade att på arabiska, indonesiska och turkiska och några andra språk, tilltalas Gud med ordet Allah. Ordet ”Gud” är också ganska neutralt och ska vi följa Bibelns namn ska vi tala om JHWE och Elohim men fram för allt JESUS som är vår Gud!

   Att börja bråka om Allah är att skapa konflikt kring det mest sårande och kränkande vi kan rikta mot våra kristna vänner i arabvärlden och i Indonesien, där många ger sina liv i martyrskap.

   Stanley Sjöberg

   • Hej!

    Du skriver “Riktar sig vår bön i kyrkan till samme Gud som anropas i världens moskéer? “
    Samt “Även om Koranen ger en annan förståelse av Gud än Bibeln ger, är det ändå så att många muslimer ber till skapelsens Gud som vi har lärt känna genom Bibeln.”

    Som jag tolkar dig, så kan Muslimernas gud vara samma gud som vår Gud förutom att vi har en treenig Gud, eller har jag fattat fel?
    Om jag tolkar dig rätt så måste logiken bli som när två barn som beskriver en pappa. Den ene säger att pappan har 2 flickor medan den andre säger att pappan har 3 pojkar. Kan då dessa båda barn prata om samme pappa då, eller menar de olika pappor.

    Att teologiskt föra samman Allah med vår Gud för oss bara närmre Chrislam som har blivit så populärt, och denna tro leder bara åt ett håll.

    Att kristna i de muslimska länderna använder Allah som tilltalsnamn på vår Gud har jag dålig kunskap om, om det är rätt eller inte.
    Spontant skulle jag inte vilja bli kallad för Hitler eller Starlin när jag har mitt eget egen namn Jan-Åke.

    MVH
    Jan-Åke

 3. I Koranen är Jesus bara en profet bland andra.Man säger Marias son helt enkelt aldrig GUD,s son.De accepterar ej Jesus som Guds son…det är en hädelse enl dem.Det är stor skillnad det. tyvärr-
  Ursäkta mej..om jag säger…Jag uppfattar Islam som den” falske profetens” religion
  Vem var det som uppenbarade sej för Muhammed i öknen 600 år e .Kr ??
  Behövde Guds ord uppenbaras på nytt på ett annat sätt där Jesus bara är en profet bland andra och Jesu försonigs offer på Golgata vara förgäves ??
  Islam är den store förföljaren av Jesu efterföljare idag och verkar mot HONOM.
  (allt detta fick ske och får ske,står världen inför avgörande tider?
  Likadant verkar islamismen i stort mot Guds egendoms folk judarna och bekämpar staten Israel och judarna och ska erövra Jerusalem under 12 Imanen Madi
  Islamistgrenens drivkraft livsluft verkar vara hat.oförsonlighet…tyvärr.
  Om något verkar mot Jesus Kristus ,vad är det då………antikrists lära(or)
  Nya testamentet uppmanar att vi ska lära känna Gud genom Jesus Kristus.
  Vi ser Jesus som ett i ”Gudomen” Treenigheten .”.Fadern sonen den Helige Ande”
  Jesus säger ju den som tar emot honom tar också emot den som sänt honom.. Fadern.
  ”Jag är i Fadern och Fadern är i mej” säger han på ett ställe till de judiska översteprästerna..fariseerna och de blir fruktansvärt upprörda de sliter sej i sina kläder.

 4. Nu vänder du på det hela igen Stanley. Din ursprungliga rubrik var ”Riktar sig vår bön i kyrkan till samme Gud som anropas i världens moskéer?”

  Alltså muslimernas allah. Din överskrift hänvisade ju till muslimernas moskéer världen över. Inte till kristna araber i första hand.

  • Jag har varit inne i moskéer och lyssnat till folkets bön. Det finns sådant som är förnekelse och uttrycker hat mot Jesus som Guds Son, vår Frälsare. Men det finns människor som i sin nöd söker Gud, ovetande om något annat än sin egen religion. är min far arbetade i Teheran fick han en gång vara med om hur en muslim kom till kyrkan och berättade hur han varit svårt sjuk. Han hade legat på sina knän i moskén och ropat till Gud (ALLAH), anknutit till olika profeter, men så kom han till att nämna JESUS inför Gud. Då gick en helande kraft genom hans kropp och han märkte att han blev frisk. Han reste sig upp och gick till en av prästerna och bad att få veta mer om Jesus. Denne svarade att ”då får du gå till de kristna”. Så kom han till min far. Han blev frälst, döpt till Kristus och med i församlingen. Det händer mycket sådant och vi måste vara ödmjuka inför hur Gud lyssnar till dem som även ber fel, men menar rätt.

 5. Pingback: maillot de foot